Z Arts Lexikon
Verze z 13. 12. 2015, 15:19, kterou vytvořila Sharky (diskuse | příspěvky) (Purismus)

Přejít na: navigace, hledání

Purismus

P. je rigorózní snaha o absolutní slohovou čistotu, očištění v tvorbě, v historizující architektuře a v památkové péči 19. století, obnova památky v původní slohové podobě odstraněním pozdějších přídavků, ale také doplněním chybějících částí v tvarech původního slohu, i když pro ně není jasných dokladů. Způsobil velké škody zvl. v 19. století, kdy bylo např. v gotických kostelích zničeno hodně cenného zařízení z pozdějších slohových období a nahrazováno díly neogotiky. Puristicky rekonstruovaná stavba působila vzorníkovou neživotností. Dnes do jisté míry zcela zavržen.

V Čechách byl významným neogotickým restaurátorem v puristickém duchu Josef Mocker, který tak rekonstruoval řadu středověkých památek. K jeho přednostem patřilo zpracování kvalitní dokumentace ke každé restaurované stavbě. Jeho restaurátorské práce už jeho současníci kritizovali pro odklon od původního charakteru staveb. Mezi jeho nejvýznamnější dílo patří puristická přestavba hradu Karlštejn či zachování množství stavebních článků z dob gotiky u Prašné brány.

Ve výtvarném umění 20. století značí p. rovněž směr, snažící se o čistotu uměleckých prostředků, libující si v jednoduchých, čistých, nezdobených tvarech. Uplatnil se v malířství a sochařství, zejména však v architektuře, kde podstatně přispěl k vytvoření výrazových prostředků moderní architektury. Šlo o snahu maximálně oprostit stavbu od dekoru a uplatnit samotnou konstrukci, barvu a strukturu stavebního materiálu. Výsledného architektonického díla mělo být dosaženo co nejmenšími prostředky. Tato tendence se objevila v pozdní geometrické secesi, kdy významnými představiteli byli vídeňský architekt Otto Wagner či Adolf Loos, z mladších architektů také Čech Bedřich Feuerstein. Z p. se později vyvinul funkcionalismus a také konstruktivismus.


Související pojmy: → sloharchitekturadílopéče památkováobnova památkyevidence památek

L: KOCH, Wilfried. Evropská architektura – encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost; UNIVERSUM, Praha 2012, s. 484

BLAŽÍČEK, Oldřich J. s kolektivem. Slovník památkové péče. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1962, s. 175

CHYTIL, Karel. O historickém a stavebním rázu Prahy. Praha : vl.n., 1916, s. 57-61

--Šárka Hochová 13. 12. 2015, 15:19 (CET)

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Sharky, Zofka777