Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka s textem „== Pueblo == (ze špaň. vesnice, město) ''Indiánské pospolné obydlí, vybudované v několika terasovitě odstupňovaných patrech''. Nachází se v…“)
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 10. 11. 2019, 23:49

Pueblo

(ze špaň. vesnice, město)

Indiánské pospolné obydlí, vybudované v několika terasovitě odstupňovaných patrech. Nachází se v jihozápadní části USA, zejména ve státech Nové Mexiko a Arizona. Odhad z počátku 21. stol. je, že v p-ech žije přibližně 75 tis. osob.

Jednotlivá obydlí v p-u jsou přístupná pouze žebříky ze střechy nižšího patra. Lze rozlišit tzv. pahorkové p. (umělý pahorek tvaru stupňovité pyramidy), ulicové p. (dvě podélné stavby rovnoběžně proti sobě) a dvorové p. (půdorys půlkruhu nebo podkovy, tvořený ustupujícími patry, přední rovná část půdorysu je tvořena hradbou, např. P. Bonito). Stavebním materiálem jsou velké sušené cihly (z hlíny a slámy) nebo vápencové bloky. Stěny jsou často tlusté několik stop. Budovy mohou být až pět podlaží vysoké. Tato architektonická podoba umožňuje, aby střecha každé úrovně sloužila jako terasa vyššího podlaží. Podlaží byly dříve spojeny dřevěnými žebříky, i když se nyní používají i schodiště. Místnosti v přízemí neměly žádné dveře a používaly se téměř výhradně ke skladování; vstupovalo se do nich stropem z prvního patra. V p-ech žilo několik set až tisíc obyvatel. Existují i skalní p-a.

Největší několikapatrové p. na území USA je Taos p. Většina současných budov byla s největší pravděpodobností postavena v letech 1000 až 1450.

P-a, která existovala před španělskou kolonizací, byla politicky autonomní, řízená radou složenou z hlav náboženských společností. Tyto společnosti byly soustředěny v kivách, podzemních obřadních komorách, které také fungovaly jako soukromé kluby a salonky pro muže.

Indiánské národy bydlící v p-ech byly zemědělci. Většinu polních prací vykonávaly ženy, ale jak klesal význam lovu, zapojovali se do prací i muži. Obyvatelé p-l v Rio Grande měli zvláštní lovecké společnosti, které lovily jeleny a antilopy v horách. Obyvatelé Taos a Picuris zase výjížděli na lov bizonů. Všichni obyvatelé p-a společně lovili králíky a ženy shromažďovaly divoké rostliny k jídlu.

Související pojmy: → zemědělství, → komora, → náboženství, → kolonizace, → vesnice, → půdorys, → terasa, → cihla, → střecha, → schodiště, → pyramida, → ulice, → dvůr, → hradba, → národ.

L: DUDÁK, Vladislav, Rudolf POŠVA a Bořek NEŠKUDLA. Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu. Vyd. 2., rev. a dopl. Praha: Baset, 2002, s. 748. ISBN 8086223906; Pueblo architecture. Encyclopædia Britannica [on-line databáze]. Encyclopædia Britannica (UK): London [cit. 2019-11-10]. Dostupné z: <https://www.britannica.com/technology/pueblo-architecture>; Taos Pueblo [on-line]. Taos Pueblo: New Mexico, © 2019 [cit. 2019-11-10]. Dostupné z: <https://taospueblo.com/about/>.

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo