Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Pseudopamátka (pseudo monument)

Pojem p. představuje záměrné vybudování (tj. novými technologiemi, z nových materiálů apod.) „neoriginálního“ jednotlivého objektu či artefaktu s cílem jeho převážně komerčního (kulturně komercionalizovaného) využití. Takovýto objekt nebo artefakt je vytvořen zcela nově, a to ze 100 %.

Velmi křehká pak může být hranice mezi p. jakožto novostavbou a nezbytnou dostavbou či moderní účelnou přestavbou historického objektu, a to z hlediska rozsahu takovéto činnosti, z hlediska autenticity a integrity stavebního díla pocházejího z minulosti. Výsledkem některých takovýchto rekonstrukcí může být „pseudopamátka“, tj. objekt, který ztratil (zpravidla až na exteriérovou podobu) jakoukoli svoji kulturně historickou a architektonickou hodnotu. V souvislosti s novými funkcemi, které získal nebo má plnit, pak ztrácí i svou autenticitu. U rekonstrukcí drobných památek se pak lze někdy setkat i s vizuálně paradoxně vyznívajícím výsledkem, že daná památka vypadá „jako nová.“

Příkladem p. či „komercionalizace iluze“ středověkého hradu, vytvořené v turisticky příhodných podmínkách a v geograficky příznivě poloze může být např. imitace středověkého hradu Červený Újezd u Prahy vystavěného v letech 2001-2002. V tomto případě jde o projekt, který nemohl být realizován v původních (autentických) prostorách jinde v Česku, a jemuž schází jak historie, tak autenticita stavby. Blíže viz Červený Újezd.

Jiné novodobě vybudované objekty, prostory nebo nebo makety artefaktů lze nazývat více nebo méně zdařilými a více nebo méně věrnými → historickými či historizujícími kopiemi. Takovéto výtvory mají zpravidla primárně nekomerční funkci. Nejčastěji jde o podpůrnou funkci animační ve vztahu k blízkému historickému objektu (např. replika středověkých obléhacích praků (též trebuchetů) u hradů Velhartice, Sovinec, Hukvaldy v Česku nebo u hradu Urquhart ve Skotsku, ale i jinde). Mezi další funkce, jež takovéto výtvory obvykle plní, patří funkce edukační (kopie muzejních exponátů), funkce vědeckovýkumná a popularizační (např. středověké staveniště hradu Guédelon ve Francii, viz Guédelon) či funkce ochranná (např. vybudování přesné repliky jeskynních prostor a kopie pravěkých maleb v Lascaux II, blíže viz Lascaux, a Lascaux virtual), z důvodu obrovského náporu turistů a s tím spojenými změnami v mikroklimatu v původní jeskyni v Lascaux, jež byla uzavřena).

Viz i → turismus kulturní, → komercializace kultury.

L: PEK, Tomáš. Financování provozu, údržba a obnova památek. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2007, 116 s.

Eva Heřmanová 20.2.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777