Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání
(Prvky kultury lokální (elements of local culture))
(Prvky kultury lokální (elements of local culture))
Řádka 1: Řádka 1:
 
== Prvky kultury lokální (elements of local culture) ==
 
== Prvky kultury lokální (elements of local culture) ==
  
Hmotné '''p.k.l.''' tvoří ''stavební kulturní památky'' (tj. lidová architektura, městská architektura, sakrální památky, funerální památky, feudální architektura (panská sídla), technické (v tom industriální) a vojenské památky) a ''ostatní hmotné'' '''p.k.l.''', tj. umělecké, uměleckořemeslné a ostatní drobné památky, drobné artefakty, [[krajina kulturní]], historické parky, zahrady a arboreta, archeologické památky, genofond flóry a fauny. Viz i → [[památka]], → [[památka drobná]], → [[památka sakrální]], → [[památka technická]], → [[architektura lidová]], → [[památka archeologická]], → [[památka funerální]], → [[památka historická, vojenská]].
+
Hmotné '''p.k.l.''' tvoří ''stavební kulturní památky'' (tj. lidová architektura, městská architektura, sakrální památky, funerální památky, feudální architektura (panská sídla), technické (v tom industriální) a vojenské památky) a ''ostatní hmotné'' '''p.k.l.''', tj. umělecké, uměleckořemeslné a ostatní drobné památky, drobné artefakty, kulturní krajina, historické parky, zahrady a arboreta, archeologické památky, genofond flóry a fauny. Viz i → [[památka]], → [[památka drobná]], → [[památka sakrální]], → [[památka technická]], → [[architektura lidová]], → [[památka archeologická]], → [[památka funerální]], → [[památka historická, vojenská]], → [[památka archeologická]], → [[krajina kulturní]].
  
 
Nehmotné '''p.k.l.''' jsou představovány ''převažujícím způsobem života'' (v rámci lokální či regionální mentality), ''náboženským a spolkovým životem'', ''tradičními zvyky a oslavami'' a ''ostatními nemateriálními složkami lokální kultury'' (nářečí, lidová slovesnost, místní pověsti, lidové písně, tradiční místní tance, místní jména a pomístní názvy, typická osobní jména a rodová příjmení). Viz i → [[kultura lokální]].
 
Nehmotné '''p.k.l.''' jsou představovány ''převažujícím způsobem života'' (v rámci lokální či regionální mentality), ''náboženským a spolkovým životem'', ''tradičními zvyky a oslavami'' a ''ostatními nemateriálními složkami lokální kultury'' (nářečí, lidová slovesnost, místní pověsti, lidové písně, tradiční místní tance, místní jména a pomístní názvy, typická osobní jména a rodová příjmení). Viz i → [[kultura lokální]].

Verze z 7. 4. 2012, 19:02

Prvky kultury lokální (elements of local culture)

Hmotné p.k.l. tvoří stavební kulturní památky (tj. lidová architektura, městská architektura, sakrální památky, funerální památky, feudální architektura (panská sídla), technické (v tom industriální) a vojenské památky) a ostatní hmotné p.k.l., tj. umělecké, uměleckořemeslné a ostatní drobné památky, drobné artefakty, kulturní krajina, historické parky, zahrady a arboreta, archeologické památky, genofond flóry a fauny. Viz i → památka, → památka drobná, → památka sakrální, → památka technická, → architektura lidová, → památka archeologická, → památka funerální, → památka historická, vojenská, → památka archeologická, → krajina kulturní.

Nehmotné p.k.l. jsou představovány převažujícím způsobem života (v rámci lokální či regionální mentality), náboženským a spolkovým životem, tradičními zvyky a oslavami a ostatními nemateriálními složkami lokální kultury (nářečí, lidová slovesnost, místní pověsti, lidové písně, tradiční místní tance, místní jména a pomístní názvy, typická osobní jména a rodová příjmení). Viz i → kultura lokální.

Na pomezí hmotných a nehmotných p.k.l. lze zařadit tradiční gastronomii či tradiční výrobní postupy (tj. tradiční či slavnostní krajové a místní pokrmy, tradiční potravinářské postupy a tradiční řemeslné postupy a na jejich základě vzniklé výrobky). Viz i → gastronomie regionální.

Teoreticky lze kulturu i lokální kulturu dělit na hmotnou (materiální) a nehmotnou (nemateriální), v pragmatické rovině ale nelze oddělit hmotnou část určitého kulturního jevu od jeho části nehmotné a naopak, neboť většina kulturních jevů je úzce propojena s určitými konkrétními artefakty (Velikonoce a řehtačky, Vánoce a adventní věnce apod.), viz i Patočka, Heřmanová. Podle Zemánka „Ryze nemateriálních, neviditelných složek kultury proto není mnoho. Jedná se vesměs o ústně předávané dědictví (pohádky, pověsti, pověry, říkanky, pranostiky, písně, místní jména ale i krajová nářečí apod.), specifické chování a názory předávané výchovou (sociální normy, náboženství, částečně i politická orientace atd.). Naopak čistě materiální složka kultury neexistuje vůbec. Odpojíme-li totiž určitý artefakt od jeho kulturních souvislostí, zůstane z něj nepříliš užitečný předmět nejasného významu. I natolik hmotný projev místní kultury, jakým je např. lidová architektura, by nevznikl bez tradičních zvyklostí generačně předávaných, bez duchovních (tedy nehmotných) vlivů doby a místa.“


L: ZEMÁNEK, Lukáš. Lokální kultura v životě našeho venkova. In: Geografie na cestách poznání. Sborník příspěvků k šedesátinám Ivana Bičíka. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 2003, s. 124-149; PATOČKA, Jiří, HEŘMANOVÁ, Eva. Lokální a regionální kultura v České republice – Kulturní prostor, kulturní politika a kulturní dědictví. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2008, 199 s.

Her 2.3. 2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777