Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Projekt PRO MONUMENTA

P.P. je projekt připravovaný a realizovaný na Slovensku v letech 2009-2016, který se zaměřuje na monitorování a diagnostiku stavu nemovitých kulturních památek. Hlavní myšlenkou projektu je "prevence vhodnou formou údržby", tj. idea, že pravidelná údržba nemovité památky je mnohonásobně levnější než její komplexní památková obnova jednou za několik desítek let; řada poškození historických budov je totiž způsobována zanedbáním péče nebo i nevhodnou formou údržby.

P.P. je projektem Pamiatkového úradu SR ([1]), který byl podpořen finančním mechanismem EHP ([2]), jeho partnerem je Norský památkový úřad - "Riksantikvaren" ([3]). Projekt je rovněž spolufinancován ze státního rozpočtu Slovenské republiky.

Cílem projektu je vytvoření systému preventivního monitoringu nemovitých kulturních památek na Slovensku, s pomocí zainteresovaných vlastníků, uživatelů, správců, údržbářů apod. Dalším cílem je vytvoření tří týmů nezávislých specialistů, kteří budou tento monitoring vykonávat a vypracovávat Technickou zprávu o kulturní památce a Certifikát o stavu kulturní památky. Tyto týmy budou současně schopné poskytnout vlastníkovi informace o technickém stavu, hrozbách a příčinách poškození a také doporučit efektivní způsob údržby památky. Výstupem projektu je i vytvoření webové stránky s funkcí rezervačního a objednávkového systému inspekcí, stručné rukověti základní údržby kulturní památky (v elektronické podobě) a její šíření mezi vlastníky a správce památek. V rámci p.P. budou též organizována školení a workshopy za účelem sdílení zkušeností se zahraničními partnery a experty.

Analogickým projektem v Česku je → projekt MONDIS.

Webové stránky projektu viz [4].

Související pojmy: → památka, → projekt, → památka kulturní, → památka nemovitá, → obnova památky, → monitoring, → diagnostika, → údržba památky, → péče památková.

Eva Heřmanová 8.11.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777