Z Arts Lexikon
Verze z 8. 11. 2014, 15:30, kterou vytvořil Zofka777 (diskuse | příspěvky) (Projekt MONDIS)

Přejít na: navigace, hledání

Projekt MONDIS

P.M. (MONDIS zkr. z angl. MONument Damage Information System) je výzkumný projekt, jehož hlavním cílem je integrace stávajících znalostí a odborných podkladů z oblasti ochrany kulturního dědictví a jejich formalizovaná prezentace. Konkrétně se projekt věnuje zejména stavebně-technickému popisu stavu památkových objektů dokumentaci poruch a poškození kulturních památek, analýze vztahů mezi poruchami a jejich příčinami, opatřením ke zmírnění škod a plánování stavebních zásahů, rizikovým činitelům vedoucím ke vzniku poruch a možnostem těmto rizikům předcházet.

P.M. realizuje Katedra kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky. Výstupem projektu bude webové uživatelské rozhraní a software sloužící všem zainteresovaným subjektům (tj. správcům, vlastníkům, projektantům, stavebním firmám, ale i výzkumným pracovníkům apod.) pro dokumentaci a zejména pro analýzu a progńozu poruch stavebních památkových objektů (v kontextu použitých materiálů a technologií, stavební kontrukce, zatížení, vnějších vlivů aj.) a pro návrh postupu opravy na základě komparace dané situace s již zdokumentovanými případy.

Příbuzným projektem k P.M. je specializovaná databáze poruch kulturních památek poškozených povodněmi vzniklá v rámci projektu CHEF. Tato databáze je jako otevřený projekt dostupná na webu [1]. Na Slovensku je analogickým projektem → projekt PRO MONUMENTA.

P.M. byl pod názvem Poruchy nemovitých památek: znalostní systém pro analýzu, návrh intervencí a prevenci finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI DF11P01OVV002). Webové stránky projektu viz [2].

Související pojmy: → projekt, → projekt otevřený, → dědictví kulturní, → prezentace, → památka, → památka kulturní, → dokumentace, → konstrukce, → renovace, → rekonstrukce, → Ministerstvo kultury ČR.

Eva Heřmanová 7.9.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Bludišťák, Joe Angrešt, MONUDET, Zofka777