Z Arts Lexikon
Verze z 17. 5. 2013, 16:06, kterou vytvořil Joe Angrešt (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Projekt (project)

P. je plán nebo záměr na uskutečnění nějakého cíle v budoucnosti. V oblasti managementu lze p. definovat jako „časově ohraničené úsilí, směřující k vytvoření unikátního produktu nebo služby.“ Pro definici p. je zásadní nejen jeho časové omezení a unikátnost výstupů, ale i zajištění finančními zdroji, vědomí případných rizik, která jsou během realizace p. monitorována.

Atributy p. jsou kvalita, určená specifikací; termíny, které určuje harmonogram; náklady dané rozpočtem. P. se člení na dílčí procesy, které se dále člení na dílčí akce. Jednotlivé procesy a akce mohou probíhat paralelně či následně v závislosti na technologických nebo jiných omezeních. P. se využívá v projektovém řízení, což je přístup řízení k prosazování závažných změn.

Související pojmy: → projekt animační, → casting, → management projektový, → projekty digitalizace, → atribut.

Eva Heřmanová 7.4.2013, Hana Scherhauferová 17.5.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777