Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Program Creative Europe

P.C.E. je program EU, který má za cíl podporovat evropský audiovizuální, kulturní a kreativní sektor. Program je určen pro organizace z kulturních a kreativních odvětví a jeho záměrem je posílit konkurenceschopnost Evropy v kultuře, filmu a ostatních kreativních průmyslech - scénické umění, výtvarné umění, nakladatelství a literatura, televize, hudba, mezioborové umění, kulturní dědictví a videohry. Snaží se maximálně využít synergii mezi různými sektory, přivést nové diváky, rozvíjet schopnosti a dovednosti umělců především v oblasti digitálních technologií. Tento program také velmi podporuje přeshraniční spolupráci za podmínky zachování kulturní a jazykové rozmanitosti jednotlivých zemí. P.C.E. se skládá ze dvou dílčích programů Kultura, MEDIA a MEDIA Mundus a z mezioborové části.

Evropská komise vyhlásila p.C.E. pro období let 2014-2020 a rozpočet byl oproti minulému roku navýšen o 9 % na 1,46 miliard Eur.

Dílčí programy:

  • program Kultura - podpora mezinárodních projektů v oblasti kulturních a kreativních odvětví, 31 % finančních prostředků. Jednotlivé programy především finančně pomáhají k mezinárodní mobilitě, oběhu uměleckých děl a pracovním příležitostem.
  • program MEDIA - podpora evropské kinematografie a audiovizuálního průmyslu, 56 % finančních prostředků. V rámci tohoto programu je podporována převážně produkce a distribuce filmů v evropských kinech, dále vzdělávání, festivaly, ale také nezávislé společnosti, kvalitní a udržitelné projekty, digitální technologie a kina.
  • mezioborová část - platnost od roku 2016, 13 % finančních prostředků. Zahrnuje nástroj finanční záruky pro kulturní a kreativní organizace a podniky. Tato část také poskytuje prostředky na podporu pilotních projektů spolupráce mezi audiovizuálními a dalšími kulturními a kreativními odvětvími. V rámci této části jsou podpořeny také kanceláře Kreativní Evropa, které poskytují konzultace žadatelům.

Programu Kreativní Evropa se může účastnit 28 členských států EU, dále země EHP (Evropská zóna volného obchodu) – Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko, kandidátské země EU či potenciální kandidáti - Černá Hora, Srbsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo a země zapojené do tzv. "Politiky sousedství" - Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina, Alžír, Egypt, Maroko, Tunisko, Jordánsko, Libanon, Libye, Palestina, Sýrie a Izrael. Nečlenské země EU se mohou stát členy programu pouze na základě zvláštních smluv a musí uhradit vstupní poplatek za účast v programu.

Z prostředků p.C.E. jsou dále financovány projekty jako např. Evropské hlavní město kultury, Cena EU za literaturu, Cena EU za architekturu (tj. Cena Miese van der Rohe) a další.

O finanční podporu může v rámci pravidelně vypisovaných výzev zažádat každá společnost nebo organizace, jejíž projekt splní stanovená kritéria pro přidělení podpory. P.C.E. není otevřen pro žádosti jednotlivců.

Související pojmy: → program, → program Culture, → MEDIA Desk, → program MEDIA Mundus, → kultura, → kreativita, → průmysl kulturní, → průmysl kreativní, → organizace, → konkurenceschopnost, → synergie, → audiovize, → film, → produkce, → produkce filmová, → distribuce, → distribuce filmová, → kino, → kinematografie, → festival, → projekt, → umění scénické, → umění výtvarné, → nakladatelství, → literatura, → televize, → hudba, → dědictví kulturní, → videohra, → divák, → umělec, → technologie, → digitalizace, → diversita kulturní, → diversita jazyková, → mobilita kulturní, → dílo umělecké, → konzultace, → kritérium, → dotace, → město kultury, evropské hlavní, → cena, ocenění, → Cena EU za literaturu, → Cena Miese van der Rohe, → Kreativní Evropa 2014-2020, → projekt AthenaPlus, → projekt CreArt, → projekt EAGLE, → projekt Google Cultural Institute, → projekt Manifesta, → projekt MIMO, → projekt MONDIS, → projekt Numeric, → projekt PRO MONUMENTA, → projekt Young Real Art, → projekty digitalizace, → trasa kulturní.

Odkazy:
EACEA. Creative Europe - European Commission [online]. [cit. 2015-12-17]. Dostupné z: [1]
[2] staženo 17.12.2015
Institut umění Divadelní ústav - Kancelář Kreativní Evropa [online]. [cit. 2015-12-17]. Přístup z: [3]
Kreativní Evropa. Kreativní Evropa [online]. [cit. 2015-12-17]. Přístup z: [4]

Anna Jelínková 18.12.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Anna, Zofka777