Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Pražské quadriennale

P.q. scénografie a divadelního prostoru je organizace, která byla původně koncipována jako výstavní akce, která se stala celosvětově uznávanou a ojedinělou platformou, zastřešující všechna odvětví divadla a scénografie. Především se zaměřuje na prezentaci aktuální tvorby divadelních výtvarníků nejen z ČR, ale i ze zahraničí. Pořadatelem P.q. je Ministerstvo kultury ČR, jeho realizaci spravuje Institut umění - Divadelní ústav.

Počátky P.g. lze datovat do roku 1959, kdy na Bienále v São Paulu bylo poprvé vystaveno české a slovenské scénické výtvarnictví, které bylo na této výstavě oceněno zlatou medailí. Po úspěších na dalších třech ročnících bylo Praze nabídnuto, zda-li by se nestala hostitelem mezinárodní výstavy evropského scénického designu, která by se konala každé čtyři roky. Počínaje prvním ročníkem v roce 1967 vešla tato událost ve známost jako Pražské Quadriennale a ihned bylo evropskou odbornou veřejností zařazeno mezi prvořadé světové kulturní události.

I přes zahraniční ohlas se P.q. během svých příprav na následující ročníky muselo potýkat s neustálými překážkami a komplikacemi způsobenými tehdejším režimem. Politická situace jak na české, tak na zahraniční scéně takovým mezinárodním akcím nikterak nenahrávala. Avšak nakonec se i v době, kdy svět byl rozdělen železnou oponou, podařilo realizovat další ročníky P.q. vždy v pravidelných čtyřletých intervalech, tedy v letech 1971, 1975, 1979, 1983.

Periodu této největší a nejvýznamnější přehlídku světového divadla nepřerušil ani revoluční rok 1989, ačkoli přípravy dalšího ročníku (1991) probíhaly ve velmi chaotické době. Díky tomuto politickému zvratu se ale mohlo Československo poprvé účastnit mezinárodní soutěže scénografie a divadelního kostýmu jako rovnoprávný partner.

Během příprav osmého ročníku (1995) se poprvé otevřela otázka sponzorů a částečného zapojení zahraničních vystavovatelů do realizace výstavy P.q. Z důvodu nedostatku financí totiž hrozilo, že hostitelem se stane nizozemský Divadelní ústav. Díky podpoře a záštitě tehdejšího prezidenta Václava Havla bylo ale konání P.q. v Praze zachováno. Díky svému mezinárodnímu významu zařadilo UNESCO osmý ročník do Světového desetiletí kulturního rozvoje. Spolupráce mezi P.q. a UNESCO se od roku 1999 také rozšířila o možnost čerpání grantu.

Výroční 10. ročník P.q. v roce 2003 byl obohacen o interaktivní výstavu/performance, nazvanou Srdce PQ s podtitulem Infarkt konvenci. P.q. tak reagovalo na trend představit divadelní design v kontextu živého současného umění a snažilo se o aktivní zapojení návštěvníka do divadelní akce. Tento koncept se osvědčil a v následujících ročnících jsou živé akce již nedílnou součástí P.q. To se odrazilo i na umístění výstavy. Zatímco doposud se drtivá většina ročníků konala v Průmyslovém paláci, tak P.q. v roce 2007 bylo rozmístěno do více prostorů v Praze (vedle Výstaviště Praha, také např. NoD/Roxy, Ekotechnické muzeum, ulice centra Prahy, pražská divadla). Výsledkem tohoto ročníku byla rekordní návštěvnost 34 683 diváků.

V současnosti se chystá 13. ročníku P.q. 2015, které se bude konat ve dnech 18. – 28. června 2015. K vidění budou opět nejrůznější oblasti scénografie - od scénického umění, přes kostýmní, světelný a zvukový design až po nové scénografické přístupy, jako site specific, aplikovaná scénografie, pouliční performance, kostým jako performance a mnohé další. Cílem P.q. 2015 je přezkoumat sílu divadla a imaginace, odkrýt potenciál a s ním i odpovědnost scénografie, která teatralitu nejen využívá, ale dokonce i přesahuje. Teatralita zde bude představena jako tvůrčí společensko-politická síla. Zastřešujícím tématem tak bude Sdílený Prostor : Hudba Počasí Politika. Protože cílem P.q. 2015 je také zkoumat možnosti situování a shromažďování lidí a jejich vzájemných vazeb, a vytvořit tak prostor pro projekty, do kterých se bude moci zapojit celé spektrum účastníků, přesune se akce do samého srdce Prahy - do oblasti mezi Národním divadlem a Staroměstským náměstím. Místem konání tak budou galerie, divadla, instituce a veřejné prostory.

Související pojmy: → site specific art, → scénografie, → výstava, → platforma, → divadlo, → výtvarnictví scénické, → design divadelní, → kostým divadelní, → přehlídka, → sponzor, → UNESCO, → grant, → rozvoj kulturní, → performance, → kontext, → umění scénické, → imaginace, → teatralita, → galerie, → prostor veřejný.

L:
GABRIELOVÁ, Jarmila. Kronika Pražského quadriennale. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2007, 310 s.

Odkazy:
http://www.pq.cz/cs
http://www.idu.cz/cs/prazske-quadriennale
http://www.artalk.cz/tag/prazske-quadriennale/
http://www.theatre-heritage.cz/cs/archiv-prazskeho-quadriennale

NikČa 22.5.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, NikČa