Z Arts Lexikon
Verze z 31. 10. 2013, 19:55, kterou vytvořil Zofka777 (diskuse | příspěvky) (Průzkum stavebně technický (structural-technical survey))

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Průzkum stavebně technický (structural-technical survey)

Stavebně-technický průzkum - diagnostika staveb. Zdroj: [1]

P.s.t. (též běžně STP) je posouzením základního stavebně-technického stavu památky. Zahrnuje zejména: detailní obhlídku celé stavby se zaznamenáním stavu a založení zdiva, vlhkostních poměrů vně i uvnitř stavby, stavu nosných konstrukcí, klenebních systémů, dřevěných stropů, krovové konstrukce, střechy, omítek, podlah, výplní a ostatních detailů, přičemž se pro zjišťované skutečnosti zpravidla neuplatňují destruktivní metody. Na základě výsledků prvotních zjištění p.s.t. projektant následně dle jejich povahy a případné potřeby získání dalších informací iniciuje zpracování speciálních diagnostických doplňkových průzkumů a expertíz.

Zejména významné z nich jsou pro obnovu vnitřní struktury nemovitých kulturních památek průzkum statický, geologický a hydrogeologický, průzkum vlhkostních poměrů, průzkum inženýrských sítí, klimatologický průzkum, průzkum biologického napadení (zejména dřevokaznými houbami a hmyzem) a další specializované průzkumy.

Zjištění těchto průzkumů významně ovlivňují povahu navrhovaných zásahů a jejich kvalitu, a to zejména v případě statických a sanačních zásahů, a jsou též vodítkem pro rozhodování v praxi výkonu památkové péče.

Související pojmy: → průzkum památek, → průzkum stavebně historický, → výzkum archeologický, → památka kulturní, → památka architektonická, → architektura, → restaurování, → dohled památkový

L: GIRSA, Václav, HOLEČEK, Josef. Ochrana a obnova vnitřní struktury nemovitých kulturních památek a staveb v památkově chráněných územích [online]. 2012, přístup z: [2].

Lucie Baštová 31. 10. 2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Luckabastova, Zofka777