Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Portál (portal, gate)

Pojem p. (z lat. porta) je užíván v několika oblastech a významech.

Primárně v architektuře p. označuje 1. umělecky pojatý, zdobený samostatný vchod (nebo i průchod) do kostelů, paláců, klášterů, katedrál apod. ve tvaru římského „vítězného oblouku“.

V oblasti informatiky p. označuje zpravidla nekomerční 2. speciální webovou stránku s funkcí vstupní brány do určité problematiky, často v podobě rozcestníku, resp. ve smyslu metainformačního bodu, v němž se propojují různé internetové zdroje kvantitativních a kvalitativních informací. P. může mít v užším významu i podobu určité databáze nebo speciálního tématicky zaměřeného vyhledávače. Takto cíleně tematicky profilované oborové portály jaou někdy nazývány i jako vortály. Jako příklady lze uvést např. portály YahooDirectory viz [1], Demografie.info (viz [2]), Portál veřejné správy (viz [3]), Turistika.cz (viz [4]); v oblasti kultury pak např. Culturenet (databáze organizací činných v oblasti kultury dle oborů, viz [5]) nebo Compendium cultural policies and trendes in Europe (viz [6]), webové stránky projektu Europeana (viz [7]) či projektu skupiny EGMUS (viz [8]) a další. Pojmem p. ale v oblasti informatiky obvykle rozumíme i vstupní stránky velkých veřejnosprávních institucí, např. integrovaný portál MPSV (viz [9]) aj. Příkladem komerčně orientovaných p. může být portál Virtualtravel.cz ([10]) nebo Virtualtravel.sk ([11]) apod.

Mezi nejznámější české p-y patří Seznam.cz, Centrum.cz, Atlas.cz, mezi nejznámější světové p-y pak Google.com, Yahoo!, DMOZ – tzv. Open Directory Project, Excite, MSN a AOL. V oblasti informatiky se lze setkat i s firemními p-y, které představují nástroj či platformu integrující firemní aplikace, databáze a procesy do jednoho místa; firemní p. je typický aplikací systému přístupových práv pro jednotlivé uživatele nebo skupiny uživatelů; firemní p. je zpravidla převážně neveřejný.

Z oblasti nakladatelské činnosti lze uvést 3. stejnojmenné nakladatelství Portál (viz [12]).

Pojem p. je využíván také v divadle. Divadelní p. je 4. součást jevištní technologie. Je to pohledové orámování jeviště, které dotváří iluzi jevištní reality. Bývá v něm zavěšena opona. Za p. se skrývají jevištní mechanismy a zároveň zakrývá i vchody herců na jeviště. Umožňuje tak divákovi soustředit se pouze na to, co mu má být ukázáno. P. v divadle se dělí na p. horní = horní hrana jeviště a na p. po stranách = levý a pravý. Podle vzhledu se p. dělí na tři typy - pravoúhlý klasický, oválný nebo obloukový. P. v divadelní oblasti se poprvé objevil v první polovině 16. století, kdy se začaly stavět kamenné divadelní budovy. Jeho funkcí bylo oddělení jeviště od prostoru, kde byli diváci. Dochované divadlo, které má jeden z prvních p. je Teatro olimpico v italské Vicenze.

Související pojmy: → architektura, → kostel, → klášter, → palác, → katedrála, → databáze, → nakladatelství, → divadlo, → opona, → jeviště.

L:
KOČÍ, Šimon. Divadelní slovníček: portál. [online]. [cit. 2013-04-01]. Přístup z: [13]

Eva Heřmanová 17.2.2013, Jana Humlová 14.4.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Humlova.ja, Quido Meruňka, Zofka777