Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Podsebití

Typy podsebití. Převzato z [1]

P. (synonymicky též braň) je krytý ochoz na vnější straně hradeb, středověký obranný pavlán či pavlač. P. bývalo nejčastěji dřevěné na trámových konzolách, někdy i kamenné na kamenných krakorcích. V čelní stěně p. byla řada úzkých střílen a podlaha byla z desek či silných prken, které se daly zvednout. Těmito otvory pak bylo možné házet na obléhatele kameny, lít horkou smůlu, olovo, vodu a olej či střílet. Název vychází právě z této funkce ochozu – obránci bili nepřítele pod sebou hromadící se ve příkopě u paty zdi nebo na mostě pod branou. Hlavním účelem p. byla eliminace „mrtvého“ prostoru při samotné hradební zdi.

P. jako obranný prvek se začal používat až po křižáckých válkách, kdy se rozšířilo užívání obléhací techniky a zároveň vzrostl význam střelby z kuší. Vedle p. se objevily prvky jako cimbuří a předsunuté bašty. Úspěch p. vedl k jeho budování po celé délce hradebních zdí. Někdy bylo p. omítáno, přestože bylo dřevěné či hrázděné (pak bylo zváno „v kožichu“).

Existují čtyři typy p.:

  • 1. ochoz přesahující směrem dovnitř spočívající na vzpěrách a konzolách, vnější stranu tvoří zeď,
  • 2. oboustranně přesahující posazené na zdi, po odstranění prken mají licí respektive vrhací otvory,
  • 3. a 4. zapuštěné do zdi.

P. se dochovalo např. na hradě Karlštejně, Bouzově, Lokti.

Související pojmy: → konzola, → zdivo hrázděné, → ochoz, → pavlač, → hrad, → pavlán, → střílna, → cimbuří, → bašta, → opevnění, → hradby, → brána.

L:
VONDRUŠKOVÁ, Alena. Jařmo, parkán, trdlice, aneb, Výkladový slovník historických pojmů, které upadají v zapomnění. Praha : Grada, 2011, s. 125.
Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Devatenáctý díl, P - Pohoř. Praha : Paseka, 2000, s. 1031.
SVAČINKA, Milan. Slovník [on-line]. © 2014 [cit. 2015-4-2]. Přístup z: [2].

Anna Goldmanová 2.4.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, MONUDET, Quido Meruňka, Zofka777