Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Podloubí

Průchodná otevřená přízemní část budovy při ulici nebo náměstí v průčelí budovy zvaná též loubí nebo podsíň. Zpravidla bývá tvořena oblouky arkád na sloupech nebo pilířích. Strop bývá nejčastěji klenutý, ale může mít i plochý. Zřetězením p. více domů za sebou vznikal souvislý krytý veřejný prostor pro pěší, kde se v době trhů také prodávalo.

Na původ p. neexistuje jednotný názor. Mohlo vzniknout dodatečnou expanzí domu do veřejného majetku a byla v mnoha případech k hotovému domu přistavěna. Může však jít i obráceně o rozšíření veřejného prostranství na úkor soukromého vlastnictví. Tímto druhým způsobem – vybouráním přízemních místností – vznikaly ve 20. stol. některé p. pro zlepšení komunikačních poměrů v místech prostorově stísněných. V případě, že mezi p-ím a vozovkou ještě zbývalo místo na chodník, byla naopak p. v 19. a 20. stol. někdy zazdívána, aby se získal další vnitřní prostor.

P. jsou známá již z dob antického Řecka (stoa) a Říma, kde se vyskytovala v našem slova smyslu a zvala se portikus. V českém pozdním středověku byl zdůrazňován praktický význam i ve stavebních předpisech – aby mohli chodci přecházet i v době nepohody. Krásná p. má Telč, České Budějovice, Litomyšl aj. města.

P. nazývají se též dlouhé chodbovité cesty, ohraničené laťovými stěnami a střechami porostlé pnoucími se rostlinami. Střecha spočívá na dřevěných nebo zděných sloupech. Takováto p. se označují též názvy pergola nebo veranda. Bývají zakládány jako místo pro stinné procházky v parcích a u vil.

Související pojmy: → arkáda, → antika, → klenba, → strop, → pilíř, → sloup, → náměstí, → průčelí, město, → vila, → park, → pergola, → stoa, → portikus, → chodník, → prostor veřejný, → vozovka.

L: SYROVÝ, Bohuslav. Architektura: naučný slovník. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1961, s. 225; FROLEC, Václav a Josef VAŘEKA. Lidová architektura: encyklopedie. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983, s. 166; Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl dvacátý. Praha : Argo, 2002, 1167 s.; DUDÁK, Vladislav, Rudolf POŠVA a Bořek NEŠKUDLA. Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu. Vyd. 2., rev. a dopl. Praha: Baset, 2002, s. 702. ISBN 8086223906.

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Arnost Jablkon, Echo, MONUDET