Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Pilíř

(z lat. pila = pilíř)

1. V architektuře svislá opěra stavební konstrukce pro přejímání velkých tlaků. P. je volně stojící, ke zdi přimknutá či do ní zčásti zabudovaná (polopilíř) opěra, jejíž půdorys zpravidla tvoří čtverec, obdelník nebo mnohoúhelník a ve středověkém stavitelství také kruh. Mezi p-em. kruhovitého půdorysu a sloupem není zásadní rozdíl; termín kruhový p. je však vztahován pouze ke středověké architektuře, v jejímž pozdním období nabyl značné štíhlosti a výše. P. se od sloupu liší právě půdorysem a může být členěn podobně jako sloup (patka, dřík, hlavice).

P. opěrný – zajišťuje stabilitu obvodové zdi stavby, případně ohradní či tarasní zdi apod. Zejména v gotickém stavitelství se opěrné p. staly součástí slohového architektonického aparátu; jsou typické především pro sakrální stavby. Mnohdy byly přistavovány dodatečně k obvodovému zdivu k zamezení poruch staveb. Někdy byly „vtažené“ dovnitř stavby, kde tvořily buďto mohutné přízední p-e. klenby (např. Vladislavský sál na Pražském hradě) anebo dokonce sloužily jako příčky mezi kaplemi (např. pozdně gotický síňový kostel Panny Marie v Mostě).

2. Hornický p.uhelný – blok uhelné sloje, na niž se při dobývání rozdělí rubané důlní pole; část ložiska, která se nerubá a slouží jako podpěra nadloží.

3. Knižně a publicisticky opora, základní činitel (př. p. trhu, p. reformy).

pilířový - příd. jm.; • v architektuře např. pilířové schodiště (podporované p-i.); • hornicky pilířové dobývání; pilířová rána, detonace (důlní otřes způsobený náhlým uvolněním tlaku v hornině).

Související pojmy: → architektura, → půdorys, → klenba, → sloup, → kritik.

L:
BALEKA, Jan. Výtvarné umění: výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997, s. 274.
KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha : Academia, 2007, s. 621.
SOMMER, Jan. Česká placka: výzkumy památek, památková péče, architektura [on-line]. [cit. 2012-4-25]. Přístup z: [1].

Odkazy:
GIS NPÚ. Světecké sloupy a pilíře. Přístup z: [2]

Anna Goldmanová 27.4.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Arnost Jablkon, Bludišťák, Echo, Zofka777