Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Pigment

P. je pevný materiál ve formě malých oddělených částic, existujících krystalických strukturách. Jsou to tuhé látky výrazné barevnosti a neproměnných charakteristických optických vlastností. Společnou vlastností všech p-ů (přirozených i syntetických) je jejich nerozpustnost ve vysychavých olejích, v organických rozpouštědlech a ve vodě.

Syntetické organické p-y jsou uhlíkaté sloučeniny, které se vyrábějí z ropy, kyselin a jiných chemikálií, většinou působením vysoké teploty nebo tlaku. Postupy jejich průmyslové výroby byly objeveny po roce 1860, který se považuje za počátek éry moderních spotřebitelských barev.

Vlastnosti pigmentů:

 • stálost na vzduchu
 • stálost na světle
 • stálost vůči chemikáliím
 • stálost ve směsi s jinými pigmenty a v disperzi s pojidly (vnitřní změny barev)
 • krycí mohutnost
 • index lomu
 • toxicita

Rozdělení pigmentů podle zrnitosti:

 • velmi malé zrno: do 1 μm
 • malé zrno: 1 – 2 μm
 • středně velké zrno: 2-5 μm
 • velké zrno: 5 – 10 μm
 • velmi velké zrno: nad 10 μm

Dle charakteru p-u lze rozlišovat mezi anorganickými a organickými p-y. Za anorganické p-y jsou považovány všechny sloučeniny prvků vyjma uhlíku. Avšak jednoduché sloučeniny uhlíku (uhličitany) se považují za organické p-y. Rozlišujeme p-y přírodní, které dělíme na hlinky a minerály, a umělé, což jsou syntetika. Přírodní organické p-y jsou tvořeny sloučeninami uhlíku, jež vycházejí z přírodních zdrojů a jsou rostlinného nebo živočišného původu. Nazýváme je také barviva. Barviva živočišná jsou například karmínový lak, indická žluť, sépie. Barviva rostlinná jsou například kraplak, dračí krev, gumiguta, šafránová žluť a indigo.

Rozdělení pigmentů podle barvy:

Bílé pigmenty:

 • anorganické: barytová běloba, olověná běloba, zinková běloba, titanová běloba, křída, sádra, hlinka, litopon
 • organické: -

Žluté pigmenty:

 • anorganické: okr, siena, umbra, marsova žluť, kadmiová žluť, kobaltová žluť, neapolská žluť, chrómová žluť, stronciová žluť, zinková žluť, olovo, cínová žluť, žlutý ultramarín (barytová žluť, citrónová žluť), masikot, auripigment (orpigment), realgár
 • organické: indická žluť, hansa žluť, arzika, žlutý lak, gumiguta, akaroidová živice

Červené pigmenty:

 • anorganické: kadmiová červeň, rumělka (cinabarit), minium, pozuola, červený bolus, benátská červeň, anglická červeň, indická červeň, kaput mortuum, marsova oranž, marsova červeň
 • organické: karmínový lak (košenilový lak), dračí krev (indický cinabarit), kraplak (mořenový lak)

Modré pigmenty:

 • anorganické: kobalt, coelinova modř, ultramarín, ultramarín, modrý přírodní (lapis lazuli), horská modř, azurit, pruská modř (pařížská modř)
 • organické: indigo, ftalocyaninová modř

Zelené pigmenty:

 • anorganické: zelená hlinka, chrómová zeleň, guignetova zeleň, kobaltová zeleň, schweinfurtská zeleň, malachit, měděnka
 • organické: -

Hnědé pigmenty:

 • anorganické: kasselská hněď (Van Dyckova hněď), umbra přírodní, umbra pálená
 • organické: sépie, bistr, asfalt

Černé pigmenty:

 • anorganické: granit, břidlicová šeď, železitá čerň, kobaltová čerň
 • organické: lampová čerň, kostní čerň, révová čerň, slonová čerň

Související pojmy: → barva, → malba, → struktura, → lak, → kraplak

L:
SLÁNSKÝ, B. Technika malby, díl I. – malířský a konservační materiál. Praha : SNKLHU, 1953.
HANUŠ, K. O barvě. Praha : SPN, 1976.
ROŽAN, J. - VANÍČEK, O.: Pigmenty, práškové barvy, SNTL Praha, 1959. ŠIMŮNKOVÁ E., KARHAN J.: Pigmenty, barviva a metody jejich identifikace, VŠCHT Praha, 1993. http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/pigmenty_barviva.html#

Veronika Macková 16.4.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Quido Meruňka, Veronika Mac, Zofka777