Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Patina

(z lat. mísa, pánev; termín odvozen od povrchových změn na starověkém bronzovém nádobí)

Obecně se za p-u považují viditelné stopy působení času a prostředí na hmotu památky; z přírodovědného hlediska jde o korozi, nicméně z uměleckého hlediska jde o proces, který památkovou a zejména uměleckou hodnotu památky zvyšuje. P. může být vytvořena i záměrně (uměle), viz → patinování.

1. v užším smyslu přirozeně nebo uměle vytvořený barevně zoxidovaný povlak rzi na povrchu kovu. V případě přirozené koroze vzniká působením atmosférických vlivů, uměle vytvořená p. vzniká řízeným působením chemikálií (kyselin, solí apod.). Kupř. na mědi vzniká povlak uhličitanu měďnatý, měděnka; povlak brání dalšímu narušení kovu. Podle druhu kovu nabývá p. různých barev.

2. v širším smyslu přirozený nebo vytvořený (barvami, plyny, laky apod.) povlak i u jiných materiálů, pokud ovšem nejde o znečištění povrchu. Jedná se o korozi laků, kamene, dřeva, terakoty, sádry, štuku apod. V případě obrazů se při tmavnutí (korozi) olejového filmu a laků hovoří o galerijním tónu.

V antice byla sochařská díla před p. chráněna laky, malbou, asfaltem, pryskyřicí, olejem, v helénismu i zlacením. Docenění výtvarné hodnosty patiny pod vlivem vykopávek řeckých děl vedlo v pozdní římské antice k umělému patinování nových soch.

Proces patinace je řízená koroze s následným zpracováním nakorodovaného povrchu. Patinuje se i zlato, stříbro (např. sirnými parami), dřevo (př. vosk, čpavek) atd. P. se vytváří z následujících důvodů:

- Ochrana díla – uměleckým patinováním předejdeme nerovnoměrnému vzniku přirozené p.

- Při restaurování je žádoucí navodit dojem stáří v případě nově vyrobené části restaurované věci.

- U falz má p. navodit dojem původnosti, stáří.

- Patinování se provádí i za účelem zvýšení působnosti díla (př. u soch zvyšuje dojem plastičnosti).

3. p. čajová – usazenina na čajovém nádobí; je žádoucí – dodává čaji zvláštní chuť.

4. přeneseně starobylý vzhled, omšelost. Na věci je patrné působení času. Činnost imitující působení času se nazývá patinování – jde o jakési umělé "zestaření" věci.

Související pojmy: → patinování, → koroze, → helénismus, → tón galerijní, → falzum, → restaurování, → autenticita.

L: KUBIČKA, Roman a Jiří ZELINGER. Výkladový slovník: malířství, grafika, restaurátorství. Praha : Grada, 2004, 341 s. ISBN 8024790467; BALEKA, Jan. Výtvarné umění: výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997, s. 265. ISBN 8020006095. Heslo Patina. In: etymonline.com: Online Etymology Dictionary [on-line]. Douglas Harper, 2001 – [cit. 2013-2-28]. Přístup z: [1]; Čajové nádobí [on-line]. Knihkupectví a čajovna Kuba & Pařízek: Jihlava [cit. 2013-2-28]. Přístup z: [2].

Anna Goldmanová 1.3.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Quido Meruňka