Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Patchwork

(anglicky patch = záplata; work = vyrábět, tedy vyrobeno ze záplat)

P. je textilní technika, kdy se malé, různobarevné kousky látek sešívají tak, aby vytvářely geometrické vzory. Nejvhodnější jsou na p. látky k tomu určené, ze 100%ní bavlny.

Quilting je pak ruční prošívání a pevné spojení 3 vrstev látek – vrchní látky, zateplovací vrstvy (např. vatelínu) a spodní látky, přičemž vrchní látku tvoří obvykle p. Prošívání se dělá převážně ručně dle předem vytvořených šablon kvalitními nitěmi ze 100%ní bavlny. Tímto způsobem vznikají přehozy přes postel, ubrusy, prostírání, závěsné obrazy apod. Většina quiltů je tvořena bloky – skupinou barevných látek sešitých do určitého vzoru.

Medailonové quilty mívají jeden veliký blok a množství bordur. Na quiltu by neměla zůstat neprošitá plocha větší velikosti otevřené dlaně. Pro vytváření p-u je třeba řezací kolečko, podložka na řezání, šablona, speciální patchworkové špendlíky, pravítko.

Textil poměrně rychle podléhá zkáze, proto dokladů není mnoho, ale lze předpokládat, že se p-y šily odpradávna, a to z ryze praktických důvodů. Mezi nejstarší doklady patří prošívaný plášť, do níž byla zahalena ze slonoviny vyřezávaná soška faraona z doby první dynastie (asi 3400 př.n.l.) Další kus je pohřební baldachýn nalezený v hrobce královny Esi-mem-kev v Egyptě (asi 980 př.n.l.).

V raném středověku se v Evropě prošívané, dvouvrstvé lásky s polstrováním uprostřed užívaly jako brnění vojáků (např. již u vojska Viléma Dobyvatele a u křižáků). Tento typ p-u nejen chránil, ale i hřál a byl sešit z praktických důvodů silnou nití v přímých linkách. Předpokládá se, že prošívaná brnění inspirovala výrobu používání prošívaných přehozů. Prošívané postelové přehozy jsou často zmíňovány v inventáři a účtech domácností v 11.–13. století. Ve 14. století se změnilo klima, zimy byly studené, takže prošívané pokrývky vyplněné vlnou, peřím nebo i mechem a trávou se staly zcela běžnými.

V jižní Evropě, kde zimy nebyly tak tuhé, se p-y a quilty užívaly jako dekorativní látky k odívání, ale i jako bytový textil. V Británii a Nizozemsku se p. šil v manufakturách, nikoli jako u nás (doma). Textil byl cenný majetek děděný z generace na generaci. Dívky si šily svatební přikrývku.

Tradice šití dek převezli do Ameriky přistěhovalci. Z důvodů velké nouze se oděvy i přikrývky opakovaně záplatovaly. Tyto opakovaně záplatované textilie posloužily v 18. a 19. století k vytvoření inovativních patchworkových vzorů. S nárůstem populace a s rozvojem lodní dopravy se zvýšila dostupnost textilního zboží a z p-u se stalo umění a zábava. Znovu přišel p. ke slovu v době hospodářské krize ve 30. letech20. století. Hospodyně tehdy šily oděvy z pytlů, v nichž se prodávaly základní potraviny i krmivo pro dobytek. Některé firmy, zejména Barnis Bag Company, tohoto zájmu využívaly a šily pytle s takovým potiskem, aby se daly využít pro ušití oděvů, dek apod. Američanky pak přivezly p. za války do Evropy na vojenské základny, odkud se šířil a oživil vlastní evropské tradice. V němčině se používá výraz „Patchwork-Familien“ pro rodiny, kde se tradice p-u zažila.

Zájem o p. upadal až do konce 60. let 20. století. Nový zájem o tuto techniku šití podpořila soutěž v p-u uspořádaná při oslavě 200. výročí založení USA.

Dnes se pod pojmem p. rozumí sešívání různých tvarů látek dle určitých vzorů. Existují různé techniky sešívání – ručně i na šicím stroji, spontánně či dle přesného rozvrhu, se speciálními látkami určenými na p. i s látkami rozličných kvalit.

Související pojmy: → quilt, → bordura, → šablona, → tradice, → inovace, → inventář, → dynastie, → brnění, → středověk, → slonovina, → soška, → faraon, → medailon, → manufaktura, → pohřeb, → baldachýn, → hrobka, → královna.

L:
ŠUJANSKÁ, Simona. Patchwork. Brno : CP Books, 2005, s. 2.
PAGE, Helen. The History Of Patchwork/Quilting [on-line]. [cit. 2015-6-29]. Přístup z: [1]

Okazy:
Prague Patchwork Meeting. Přístup z: [2]

Anna Goldmanová 29.6.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Fantomas, Joe Angrešt, Zofka777