Z Arts Lexikon
Verze z 11. 1. 2014, 17:58, kterou vytvořil Zofka777 (diskuse | příspěvky) (Pasport památkového objektu)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Pasport památkového objektu

P.p.o. ve správě NPÚ je dokument, který obsahuje základní data o objektu, definuje jeho vizi, střednědobý plán pro údržbu a obnovu a provoz objektu. P.p.o. lze považovat za základní strategický dokument objektu. P.p.o. obsahuje údaje o budově, pozemcích patřících k objektu, mobiliárním a knihovním fondu, expozicích nebo infrastruktuře pro cestovní ruch. P.p.o. vypracovává správa památkového objektu ve spolupráci s odbornými pracovníky příslušné ÚPS. Náležitosti p.p.o., jeho struktura a úprava jsou jednotné pro všechny objekty ve správě NPÚ.

P.p.o. obsahuje fotografickou dokumentaci objektu, charakteristiku objektu (historie, projektová a průzkumová dokumentace, mapy areálu včetně historických a map inženýrských sítí), charakteristiku zabezpečení objektu, počty inventárních jednotek a jejich stav a režim, informace o zaměstnancích (systemizace, rozložení pracovní doby), dále informace o provozu objektu z ekonomického hlediska nebo vyhodnocení návštěvnosti (obvykle podrobné rozebrání předchozího roku). Své místo v p.p.o. má i plán údržby, propagace objektu, vztah se spolupracujícími organizacemi a vize rozvoje včetně SWOT analýzy.

P.p.o. slouží k základní orientaci ve všech aspektech údržby objektu, jeho obnovy a provozu. Bývá podkladem pro tvorbu rozpočtu památkového objektu, stanovení priorit obnovy v rámci NPÚ či jeho organizačních jednotek, východiskem pro výběr a zpracování projektů pro programy národního financování či financování ze zdrojů EU nebo jiných zdrojů. Je také podkladem pro žádosti o závazná stanoviska pro každoroční údržbu objektu, dále také podkladem pro provádění kontroly plnění plánu.

Text vychází z metodického pokynu NPÚ.

Související pojmy: → pasportizace, → mobiliář, → expozice, → inventář, → návštěvnost, → obnova památky, → analýza SWOT, → stanovisko závazné, → péče památková, → pasportizace kulturního dědictví, → pasportizace památek, → pasportizace zeleně.

Klee 10.1.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Klee, Zofka777