Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Panteon

(z řec. pantheion = chrám zasvěcený všem bohům)

P. je velkolepý 1. chrám v Římě kruhového půdorysu o průměru a výšce 43,2 m. Je zaklenutý polokulovitou kupolí (největší v antice). Na vrcholu je kruhový otvor o průměru 9 m, kterým je vnitřní prostor osvětlován (chrám nemá oken). Po obvodu vnitřní stěny je 8 hlubokých výklenků, z nichž jeden slouží za vchod a druhý, protilehlý, obsahuje hlavní oltář; v dalších stály sochy bohů, mj. Venuše a Marta. Polokruhové výklenky se střídají s obdelníkovými. Zdi jsou silné 6 m. Kupole je zdobena prohloubenými kasetami. Vstup do chrámu je na severní straně a tvoří jej trojlodní pravoúhlá předsíň s 8 koritskými sloupy v průčelí a 3 sloupy po stranách; předsíň má trojúhelný štít, zdobený kdysi plastikami a na architrávu je nápis s jménem prvního budovatele, Marka Agrippy (rok 27 př.n.l.).

Za Hadriana byl chrám po požáru znovu zbudován a opatřen kupolí; nápis „M. Agrippa L. F. cos. tertium fecit“ byl ovšem ponechán. P. se zachoval ve starověké podobě proto, že byl brzy přeměněn v křesťanský chrám. Chrám byl roku 391 zavřen a roku 609 díky papežovi Bonifáci IV. transformován na křesťanský kostel; z římských katakomb sem byly převezeny kosti mučedníků. V 16. a 17. století zde bylo pohřbeno několik slavných umělců, např. Raffael Santi. Papež Urban dal Berninim přistavět p-u 2 vížky, které byly odstraněny roku 1883. Roku 1878 zde byl pohřben král Viktor Emanuel II. a roku 1900 Humbert I.

Stejně se nazývá 2. budova postavená v Paříži roku 1764 dle Soufflotova návrhu jako chrám sv. Genovefy, později přeměněná ve stavbu sloužící oslavě velikých mužů. Zevnějšek, stejně jako u římského p-u, vyniká vysokou kupolí. Na štítu je nápis „Aux grands hommes la patrie recon naissante“ (velikým mužům vděčná vlast). Interiér vyzdobili slavní malíři (př. Puvis de Chavanne). V podzemní kryptě jsou pohřbeni: Voltaire, J. J. Rousseau, V. Hugo, Sadi Carnot aj.

Přeneseně 3. souhrn všech bohů uznávaných či uctívaných v určité společnosti.

Související pojmy: → chrám, → křesťanství, → mauzoleum, → malíř, → štít, → kupole, → předsíň, → krypta, → král, → mučedník, → náhrobek, → kaseta, → starověk, → plastika, → architráv, → průčelí, → katakomby, → výklenek, → okno, → společnost, → papež, → interiér, → oltář.

L:
Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl devatenáctý. Praha : Argo, 2002, s. 1131.
SVOBODA, Ludvík. Encyklopedie antiky. Praha : Academia, 1973, s. 450.
BAHNÍK, Václav. Slovník antické kultury. Praha : Svoboda, 1974, s. 452–453.

Anna Goldmanová 4.7.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Bludišťák, Echo, Zofka777