Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Paměť měst

Pojem p.m. je označením pro výsledky zkoumání minulosti nebo pro orálně předávané poznatky o místní historii dané obce či města. Úzce se vztahuje k lokální kultuře místního společenství, k lokální identitě rezidentů, k jejich kolektivnímu vědomí, ke kolektivní paměti i k jejich každodennímu životu. Ne všichni rezidenti však p.m. a s ní související památky vnímají stejně intenzivně.

Podle - k výzkumu využívaných zdrojů - lze p.m. metodicky členit na doklady hmotné a nehmotné kultury dokumentující vývoj a historii jak místní komunity a s ní spojeného sociálního prostředí, tak i jí obývaného prostředí hmotného, environmentálního a přírodního.

Jde jednak o: a) paměť věcí (trojrozměrné předměty tvořících např. vybavení dřívějších domácností, fotografie, listiny, ale i stavební objekty nebo součásti staveb, štíty domů a domovní znamení, památníčky, hřbitovy); b) paměť písma (stará školní vysvědčení; úřední listiny; osobní doklady; psané vzpomínky, kroniky a deníky zachycující dobovou atmosféru, postoje a názory; rodokmeny; místní názvy ve starých a historických mapách); c) paměť slova (magnetofonové záznamy vzpomínek pamětníků ve vztahu k určitým událostem, příběhy a historky, vzpomínky na staré zvyky a obyčeje nebo na zajímavé lidi, kteří již nejsou v kolektivní paměti současné populace); d) paměť fotografie (fotografie předků z rodinných alb, fotografie různých událostí, fotografie z přelomových let, fotografie neexistujících domů či kamenných křížů); e) paměť filmu (filmové záznamy událostí či tradic, rodinné filmy s dětskými hrami, s dětmi na pouťových atrakcích); f) paměť lidí (vzpomínky na jiné, dnes již zapomenuté osobnosti či figurky tvořící kolorit místního společenství , jež mohou přispět i k tomu, aby památka těchto lidí z paměti města nezmizela; vzpomínky na nějakou událost či historku spojenou s konkrétním člověkem).

Související pojmy: → kultura lokální, → kultura regionální, → identita lokální, → patriotismus lokální, → paradox vnímání, → mapy mentální, → infrastruktura kulturní, → dědictví kulturní, → památník, → památka, → památka sakrální, → památka funerální, → nekrogeografie, → toponomastika, → historie orální, → rodáctví, → paměť krajiny, → paměť místa, → místo.

L: Vlastivědné muzeum Dobruška. Projekt Paměť města Dobruška. Přístup z: [1].

Eva Heřmanová 18.12.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Quido Meruňka, Zofka777