Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Památka technická

P.t. je dle Zelenky, Páskové definována jako stavba, technické zařízení nebo technické řešení již nevyužívané, zajímavé svým umístěním, provedením, zachovalostí, slohem apod. Mnohé technické atraktivity na území ČR jsou unikátní.

Úzce souvisejícím pojmem je technická atraktivita cestovního ruchu (angl. technical tourism atraction), což představuje stavbu, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé svým provedením, vztahem k okolním stavbám či krajině, velikostí, historickým nebo současným významem, designem apod. a stávající se tak cílem pro návštěvníky.

P.t. se zpravidla vytváří ze starých průmyslových budov, nepoužívaných tržišť, nádraží a důlních zařízení a často prochází obdobím, kdy slouží současně návštěvníkům jako atraktivita cestovního ruchu i ke svému původnímu účelu. Může se jednat také o vytvoření nové turistické atraktivity v prostorách nepoužívané technické památky (např. Stará čistírna odpadních vod v Bubenči).

P.t. je širším pojmem než pojem památka industriální, neboť takovéto objekty se nevztahují jen k sektoru průmyslu a z hlediska vzniku jen k období průmyslové revoluce, resp. poválečné industrializace, ale i k objektům středověké provenience (středověké doly, mincovny, mlýny, soustavy vodních děl apod.).

Příklady českých technických památek: NKP hotel a vysílač na Ještědu (uveden na indikativním seznamu světového dědictví), protržená přehrada Desná, systém čs. předválečného opevnění, mincovna Kutná Hora, přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně a ruční papírna ve Velkých Losinách.

Příklady zahraničních technických památek: most Golden Gate (San Francisco), Himalájská železnice Darjeeling (Indie), most přes řeku Kwai (Thajsko), Solný důl Wieliczka (Polsko), Canal du Midi (Francie), Hutě Völklingen (Něměcko), Semmeringská železnice (Rakousko).

Související pojmy: → památka, → památka industriální, → industriál, → topografie industriální, → databáze vodárenských věží, → databáze naučných a tématických stezek, → databáze komínů, KODA, → turismus, → atraktivita, → unikát, → krajina kulturní, → design, → mincovna.

L:
ZELENKA, Josef, PÁSKOVÁ, Martina. Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha : Linde, 2012, 768 s.
COOPER, Chris. Tourism: principles and practice. 4th ed. Harlow, England: Prentice Hall Financial Times, 2008, xxix, 704 p.

Helena Fliegerová 21.5.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Ellie, Zofka777