Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Památka smíšená

Pojem p.s. nebo přesněji "památka smíšeného charakteru" označuje v kategorizaci památek UNESCO takové památkové objekty a přírodní lokality, v nichž se prolínají lidské výtvory s výtvory přírodními. V článcích 1 a 2 Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví jsou za p.s., resp. statky smíšeného kulturního a přírodního dědictví, označovány ty statky, které vyhovují části nebo všem uvedeným kritériím kulturního a přírodního dědictví.

Za "památky smíšeného charakteru" se tak považují památky kulturního dědictví lokalizované na území památky přírodního dědictví, jež jsou typické vzájemným prolínáním těchto přírodních a antropogenních výtvorů. V září roku 2012 bylo na Seznamu UNESCO 29 památek smíšeného charakteru, z toho 4 např. v Číně (viz World Heritage List).

Související pojmy: → památka UNESCO, → památka přírodní, → památka kulturní, → seznam indikativní, Světového dědictví UNESCO, → dědictví kulturní.

L: KUČOVÁ, Věra. Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO. Praha : NPÚ. 2009, s. 56.

Eva Heřmanová 26.11.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Quido Meruňka