Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Památka sakrální

P.s. je sakrální stavba nebo-li svatostánek či posvátná stavba, je stavba sloužící pro náboženské nebo rituální úkony. Mohou to být jak nemovité statky, tak i movité statky za podmínky, že jsou vysvěcené. Jestliže byla v minulosti sakrální památka odsvěcena, pak ztrácí svoje posvátno a je řazena mezi profánní památky. Odsvěcená → památka mohla a může být opět kdykoliv znovu vysvěcena. Existují ale i nemovité památky, kde je vysvěcena pouze část budovy.

V moderním (současném) širším pojetí je považováno za p.s., vše, co je spojeno s vírou, náboženstvím nebo posvátnem. Naopak v užším pojetí je považováno za sakrální památku vše, co je v současné době stále ještě vysvěceno.

Sakrální nemovitou památkou se obvykle rozumí kostely, kaple (filiální, farní, poutní, klášterní) a drobné sakrální stavby (morové sloupy, boží muka, kříže, křížové cesty, malé kapličky, zvonice).

Sakrální movitou památkou mohou být např. svaté obrazy, mobiliáře v kostelech a chrámech, relikviáře, busty, ostatkové kříže, monstrance, kalichy, oltáře, mensy, roucha, zvony a vše, co bylo vysvěceno.

Související pojmy → památka profánní, → památka církevní, → památka funerální.

L: KESNER, Ladislav. Marketing a management muzeí a památek. Praha : Grada Publishing, a.s., 2005, s. 23; ELIADE, Mircea. Posvátné a profánní. Praha: Křesťanská akademie, 1994.

Veronika Vaněčková 17.6.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777