Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Památka profánní

P.p. nebo-li světské (nenáboženské) památky, jsou ty objekty, které církev neužívá ke slavení bohoslužeb, ale k jiným aktivitám a činnostem. Profánní stavby jsou využívány pro školství, vzdělávání, sociální péči (nemocnice, ozdravovny, seniorská centra) a hospodářskou činnost. Mezi profánní stavby, resp. p.p. jsou řazena i nejrůznější historická panská sídla.

Mezi p.p. patří fary, klášterní obytné budovy, panská sídla, správní a hospodářské budovy, římské domy, divadla (amfiteátry), cirky, paláce, hrady, radnice, knihovny, muzea, vládní budovy, tržnice, pastorační a společenská centra a najrůznější artefakty. Mezi ně můžeme řadit např. zbraně, brnění, nábytek, ozdobná zábradlí, dveře, kachlová kamna, tapiserie, číše atp.

Související pojmy → památka sakrální, → památka církevní.

L: KESNER, Ladislav. Marketing a management muzeí a památek. Praha : Grada Publishing, a.s., 2005; ELIADE, Mircea. Posvátné a profánní. Praha: Křesťanská akademie, 1994.

Veronika Vaněčková 17.6.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777