Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Památka národní, kulturní (monument national, cultural)

Pojmem p.n.k. (NKP) jsou podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči označovány "kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa". Za p.n.k. tedy nelze prohlásit věci nebo jejich soubory, které nebyly prohlášeny kulturními památkami (→ památka kulturní).

Za p.n.k. lze považovat nemovité i movité kulturní památky a jejich soubory, které svými památkovými hodnotami přesahují regionální význam. Dokumentují nejdůležitější etapy historie, kultury a vývoje našeho národa nebo mají přímý vztah k nejvýznamnějším osobnostem a historickým událostem. Měly by být nositeli nejdůležitějších historických, uměleckých, vědeckých a technických hodnot.

P.n.k. prohlašuje vláda České republiky formou nařízení vlády a stanoví obecné podmínky jejich ochrany. P.n.k. požívají vyššího stupně památkové ochrany než ostatní kulturní památky. Některé p.n.k. jsou pro svoji mimořádnou historickou hodnotu zařazeny na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (→ památka UNESCO, → hodnota mimořádná universální).

P.n.k. jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, který vede Národní památkový ústav. Seznam je veřejně přístupný na internetu v databázi MonumNet. Viz i → databáze MonumNet.

P.n.k. jsou vyhlašovány od 30. 3. 1962. První seznam zahrnoval 33 památek (např. Pražský hrad, Karlův most, Staroměstská radnice, Národní divadlo, Vyšehrad, Karlštejn či Špilberk). V průběhu let na seznam přibývaly i památky sporného významu, tyto památky byly začátkem 90. let ze seznamu vyřazeny. Významně se seznam rozrostl v letech 1978, 1989, 1995, 2001 a 2008. Zatím poslední zápis byl proveden 8. 2. 2010 (s účinností od 1. 7. 2010), kdy přibylo 38 nových památek (například Větrný mlýn v Kuželově, Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova, park a zámek v Průhonicích či Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech).

V současné době (tj. k 30.4. 2012) je v seznamu zapsáno 272 p.n.k., z velké části nemovitých.

Lucie Lorencová 30.4.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777