Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Památka montánní

P.m. představuje technické lidské dílo, které dokládá technický a technologický vývoj a jehož kulturní hodnota si zasluhuje ochranu a trvalé uchování. P.m. jsou nedílnou součástí kulturního dědictví; nejčastěji se jedná o pozůstatky hornické činnosti (středověké doly, chodby, šachty, štoly, komíny a komory, ale i plochy bývalých rýžovišť), technická podzemí (středověké sklepy, únikové chodby, kanalizační stoky, podzemní továrny).

Řada p.m. je svázána s dobýváním železné rudy, s dolováním stříbra, zlata či cínu (např. Důl Osel v Kutné Hoře, [1], Důl Jeroným v Čisté na Sokolovsku, [2], Zlatohorský rudní revír, [3] nebo [4]), tj. nejvýznamnější součástí p.m. jsou památky hornické. V rámci montánního turismu jsou p.m. navštěvovány v rámci hornických skanzenů (např. skanzen Chrustenická šachta, [5], skanzen Mayrau ve Vinařicích, [6], hornický skanzen Žacléř, [7]), jednotlivých prohlídkových důlních děl a expozic nebo i tras v rámci montánně proměněné krajiny. Příkladem hornické krajiny evropského významu je např. Montanregion Krušnohoří / Ezgebirge, [8], který se uchází o zápis na Seznam UNESCO.

P.m. se v Česku zabývá zejména CMA – společnost pro výzkum historického podzemí, viz [9].

Související pojmy: → turismus kulturní, → památka kulturní.

Eva Heřmanová 5.4.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777