Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Památka místního významu

Pojmem p.m.v. je v návrhu připravovaného zákona o památkovém fondu (→ fond památkový) označována taková věc (→ artefakt), která sice z celostátního hlediska nedosahuje tak výrazných kvalit (→ hodnota památky), aby mohla být prohlášena kulturní památkou a mohla být zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek (→ databáze MonumNet), nicmémě má svůj význam pro oblast či místo, v němž je lokalizována. Tento význam spočívá v její hodnotě místotvorné (→ místo, → genius loci), krajinotvorné (→ krajina kulturní) a v hodnotě identitotvorné (→ identita lokální), kdy často dotváří autentičnost místa či kolorit dané obce. Památkami místního významu jsou pravidla smírčí kříže, křížky, pomníky padlým, historické pamětní desky (vzniklé před r. 1950), hřbitovy, význačné náhrobky či hrobky, morové sloupy, boží muka, milníky, kapličky, zvoničky, kašny, sochy a sousoší svatých, plastiky, popř. i skalní reliéfy či pamětní nápisy aj. drobné památky.

V případě přijetí připravovaného zákona budou moci být p.m.v. prohlašovány rozhodnutím místních samospráv. Zatím tento pojem nemá žádný právní obsah, je používán v podstatě jako synonymum pojmu → památka drobná.

Eva Heřmanová 11.4.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777