Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Památka funerální (cemetery heritage)

Pojem p.f. je používán pro označení hmotných památek spojených s fenoménem smrti, tj. zejména hřbitovy, hrobkami, mauzolei, kryptami, kostnicemi, márnicemi či hřbitovními kaplemi ležícími zpravidla - s výjimkou středních a velkých měst - na okraji intravilánu obce, obvykle na klidném, přírodou obklopeném místě. Zvláštní podtyp funerálních památek tvoří památka sepulkrální.

Z hlediska prostorových vztahů se hřbitovními památkami, ale i dalšími prvky nehmotné kultury spojenými se smrtí, zabývá nekrogeografie.

Eva Heřmanová 5.3.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777