Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Památka drobná (small monument)

Pranýř v obci Žampach, reprodukce pohlednice z vlastní sbírky
Křížek u cesty na Vodokrty. Jižní Plzeňsko. Zdroj: Foto, vlastní

Na p.d. lze nahlížet z hlediska památkové péče, dějin umění, z hlediska fenomenologického vymezení pojmu místa i v souvislosti s pojmem krajina kulturní (p.d. jako krajinotvorný prvek). Kritériem členění p.d. může být materiál (kámen, dřevo, kov, zdivo), z něhož jsou utvořeny, dále umělecký sloh, funkce a typ památky.

Pojem p.d. se nevyskytuje v žádném ze zákonů, jednotlivé typy chráněných p.d. ale nalezneme v třídníku funkčních typů nemovitých památek, který vede Národní památkový ústav ve své databázi MonumNet MonumNet. Viz i → databáze MonumNet.

Z hlediska typu, resp. typologie p.d. lze rozeznávat - srovnej i Bukačová, Hájek - topografické terénní památky (hraniční kameny, mezníky, milníky, příkopy, triangulační a zeměpisné památky, celní kola, zákazové sloupy, pozorky apod.), sakrální památky (kříže, boží muka, kaple a kapličky, zvonice a zvoničky, volně stojící sochy a sousoší světců, kalvárie ), funerální památky (pamětní a často i smírčí kříže, hřbitovní kaple), ostatní kamenné památky (kamenné kříže, křížové kameny, kruhové stély), pomníky a bojiště (kamenné památníky připomínající válečné události), památky archeologické (kamenné mohyly, valy), historické i současné pamětní pomníčky (např. obětem dopravních nehod). Viz i → památka sakrální, → památka funerální, → památka archeologická.

Smysl existence (záchrany, opravy a údržby) a význam p.d. pro dnešní společnost lze spatřovat v uchování estetičnosti vnímání určitého místa, v podpoře lokální identity, v přetrvávajícím duchovním aspektu, v možnosti zaměstnání pro místní řemeslníky, ve vhodné volnočasové aktivitě pro jednotlivé aktéry (rezidenty, chalupáře, místní občanská sdružení , okrašlovací spolky, ochránce přírody i školní kolektivy). V omezené míře mohou dnes p.d. plnit i svoji původní funkci náboženskou a orientační, nové esteticko-poznávací funkce získávají dnes v rámci cestovního ruchu.

L: HÁJEK, Tomáš, BUKAČOVÁ, Irena. Příběh drobných památek. Jaroslav Bárta, Studio JB, 2001, 142 s.; VALENĆÍK, Michal. Ohrožené památky : Kostely, kaple a kapličky v České republice. Praha : Baset, 2006, 296 s.; HANZL, Zdeněk a kol. Kámen v rukodělné výrobě českého venkova. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003, 262 s.

Eva Heřmanová 1.3.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Quido Meruňka, Zofka777