Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Památka UNESCO (UNESCO World Heritage Site)

Pojem p.U. označuje 1. hmotnou (materiální - movitou či nemovitou) památku, která je zapsaná na Seznamu světového dědictví UNESCO. Tento Seznam byl zřízen na základě Úmluvy o světovém dědictví přijaté roku 1972 v Paříži, ke které přistoupilo 189 zemí včetně České republiky. Nově jsou vedle hmotných p.U. do světového dědictví UNESCO od roku 2003 zařazovány i 2. nemateriální statky či produkty s mimořádnou univerální hodnotou (viz → dědictví kulturní, nemateriální).

Hmotná p.U. může být povahy kulturní, přírodní čí smíšené. Mezi kulturní památky patří monumenty (architektonická díla, díla sochařství či malířství, archeologické prvky a jeskynní obydlí), skupiny budov a lokality (výtvory člověka či člověka a přírody včetně archeologických nalezišť). Přírodní dědictví můžeme dále rozdělit na přírodní jevy, mající výjimečnou estetickou či vědeckou hodnotu, geologické a geomorfologické útvary; místa,kde se nachází ohrožené druhy zvířat a rostlin, a přírodní lokality, chráněné k zachování přírodní krásy a vědeckých hodnot.

Konkrétní hmotná → památka musí být na Seznam nominována příslušným orgánem daného státu. V České republice nominace připravuje Národní památkový úřad, který je k tomu zmocněn Ministerstvem kultury ČR. Nominace jsou poté posouzeny na mezinárodním Výboru pro světové dědictví. Pokud nominovaná památka splňuje požadavky pro výjimečnou památku světového významu, formulované v Úmluvě o světovém → dědictví, může být zapsána na Seznam. Hmotná p.U. musí splňovat některou z následujících charakteristik: je mistrovským dílem tvůrčího talentu člověka; představuje utváření lidských hodnot v určitém období v oblasti architektury, techniky, urbanismu či krajinářství; je nositelem výjimečných informací o zaniklé kultuře či tradici; je jedinečným příkladem konkrétního typu stavby či architektonického souboru; je jedinečným příkladem lidského osídlení a využívání půdy; souvisí s událostmi či tradicemi, vyznáním či vírou.

Smluvní státy Úmluvy o světovém dědictví jsou povinny pečovat o své hmotné p.U. dle pravidel, určených v této Úmluvě. Péče o památky probíhá na národní i nadnárodní úrovni. Údržba památek může být spolufinancována z Fondu světového dědictví. V roce 2012 bylo na Seznam zapsáno 725 kulturních, 183 přírodních a 28 smíšených památek. V České republice se nachází celkem 12 kulturních památek.

L: Úmluva o světovém dědictví (Convention Concearning the Protection of World Cultural and Natural Heritage), Paříž 1972; Webové stránky World Heritage Convention UNESCO, viz [http:www.whc.unesco.org]

Markéta Špičáková 1.6.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777