Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Palác

(z lat. palatium = palác, původně pahorek Palatium, na němž stálo sídlo císaře)

1. Rozsáhlé sídlo původně starověkých panovníků, kteří jím dávali najevo své bohatství a moc. Proslulé byly p-e mezopotámské, chetitské, perské a císařské paláce římské. Nejstarší římský p. postavil v letech 37-41 Caligula na Palatinu, proslulý byl Diocletianův p. ve Splitu v Chorvatsku. Ve starém Řecku neexistovaly p-e jako zvláštní stavební typy. V Itálii se p-e stavěly ve všech dobách, protože šlechta byla více soustředěna ve městech. Jinde v Evropě sídlila většina panstva v opevněných hradech a městské p-e se začaly stavět teprve v době vrcholné gotiky a hlavně v renesanci při zanikání hradů. Za tím účelem byli do všech evropských zemí povoláváni stavitelé přímo z Itálie; proto první p-e mají ráz italské renesance a to nejen u nás, ale i v Německu a ve Francii.

Městská sídla si stavěli šlechtici či církveního hodnostáři, později také úřady nebo společnosti. P. se podobá zámku. Nejhonosnější místnosti se nacházejí v prvním patře (tzv. piano nobile). Příznačná je rozsáhlost, velkolepost stavby a okázalý interiér.

Palácová architektura se liší od hradních staveb vytknutím pater, většinou souměrným seskupením prostorných místností a souměrným uspořádáním schodišť a oken.

Z italských renesančních p-ů jsou nejznámější: p. Pitti ve Florencii (Filippo Brunellesco), p. Strozzi tamtéž (Benedetto da Majano), p. Vendramin v Benátkách (Pietro Lombardo) a p. Farnese v Římě (Antonio da Sangallo). K předním p-ům u nás patří p. Schwarzenberský na Hradčanech z r. 1545. Barokních p-ů je v Praze velmi mnoho, př. p. Valdštejnský (Giovanni Marini) s velkolepou loggií, p. Černínský (Giovanni Simonetti), p. Nostický na Příkopě (K. J. Dintzenhofer), p. Clam-Gallasovský (Fischer von Erlach).

2. p. se nazývala i hlavní obytná budova zejména středověkých hradů; obvykle měla podélný půdorys, slavnostní sál a byla patrová.

3. ústřední prostora, síň v prvním patře gotického či renesančního domumázhaus. Nejčatěji ji najdeme na radnici.

Související pojmy: → architektura, → středověk, → hrad, → zámek, → radnice, → baroko, → gotika, → renesance, → hodnostář církevní, → šlechta, → loggie, → císař.

L:
Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl devatenáctý. Praha : Argo, 2002, s. 39.
DUDÁK, Vladislav, POŠVA, Rudolf, NEŠKUDLA, Bořek. Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu. Praha : Baset, 2002, s. 670.
BLAŽÍČEK, Oldřich J., KROPÁČEK, Jiří. Slovník pojmů z dějin umění: názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Praha : Odeon, 1991, s. 151.

Anna Goldmanová 6.2.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Quido Meruňka, Zofka777