Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Přemístění památky

Pojem p.p. se používá zejména pro přesun stavebního objektu, tj. pro případ 1. změny místa lokalizace původně nepřemístitelné nemovité památky, kdy tato změna je provedena buď přesunem nebo rozebráním a opětovným sestavením památky. P.p. do nového místa může být provedeno jednak z důvodu změn ve využití území, jednak z důvodu nemožnosti zajistit památce dostatečnou ochranu a péči v původním místě.

Nejznámějším příkladem p.p. v Česku je přesun mosteckého gotického Děkanského kostela pomocí těžké techniky v roce 1975 z oblasti starého Mostu zhruba o 841 m (viz [1], [2]).

Pojem p.p. však může být použit i pro případ 2. přemístění originálů soch či sousoší, smírčích křížů apod. do muzejních depozitářů, resp. do lapidárií z důvodu jejich ochrany před nepříznivými povětrnostními vlivy nebo z důvodu jejich plánovaného restaurování.

Související pojmy: → místo, → památka kulturní, → anastylóza, → originál, → lapidárium, → restaurování.

Eva Heřmanová 5.2.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777