Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Péče památková

P.p. je 1. cílená snaha společnosti o zachování vybraných částí movitého a nemovitého kulturního dědictví, především staveb. V širším pojetí se pak jedná o 2. snahu o zachování veškerého světového dědictví, tj. kulturních i přírodních památek.

P.p. je realizována formou evidence, ochrany a záchrany (konzervace, restaurování, rekonstrukce) památek. P.p. funguje na národní i mezinárodní úrovni a její forma a úroveň je v různých státech světa rozdílná.

V Česku upravuje p.p. Zákon o státní památkové péči (zákon č. 20/1987 Sb.), zkráceně Památkový zákon, který na území dnešní České republiky od 1. ledna 1988 upravuje státní politiku a formu státní památkové péče. Jeho čtvrtá část – Orgány a organizace státní památkové péče v § 25, stanoví, že státní památkovou péči vykonávají státní orgány, jimiž jsou Ministerstvo kultury ČR, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Odborná organizace státní památkové péče je zřizována Ministerstvem kultury ČR; je jí Národní památkový ústav [1].

Související pojmy: → dědictví kulturní, → památka kulturní, → památka přírodní, → evidence památek, → konzervace, → restaurování, → rekonstrukce, → obnova památky, → inspekce památková.

L: Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, 1972, viz [2]. Aktualizované znění Památkového zákona na webu Národního památkového ústavu (se zapracováním novelizací, judikátů apod.) zde [3]; Wikipedie. Heslo Památková péče. Přístup z: [4].

Eva Heřmanová 12.1.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, MONUDET, Zofka777