Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Organizace příspěvková (semi-budgetary organization)

Při překladu termínu o.p. do angličtiny se vyskytuje několik možností: semi-budgetary organization, allowance organization nebo contributory organisation. Na webových stránkách Ministerstva kultury ČR se objevují dva překlady, a to contributory organisations a state-funded institutions.

O.p. je právnická osoba zřizovaná za účelem plnění úkolů ve veřejném zájmu. Zřizují ji buď organizační složky státu, nebo územní samosprávné celky. Jejich hospodaření se řídí Zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a Zákonem č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. O.p. jsou financovány především z rozpočtu svého zřizovatele, dále svojí hlavní činností a v některých případech mohou žádat i o dotace z různých zdrojů.

O.p. mohou působit např. v oblastech školství, zdravotnictví a kultury. Jedná se často o muzea, galerie, divadla atd. V současné době se mnohá města snaží o.p. transformovat na jiné právní formy, především kvůli vysoké zátěži pro městský rozpočet. Jako právní forma bývá pro transformaci volena obecně prospěšná společnost (viz → společnost obecně prospěšná) nebo společnost s ručením omezeným.

Ministerstvo kultury ČR aktuálně provozuje 29 o.p., např. NIPOS či NÚLK.

L: Zákon č. 2000/250 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Atre.cz [online]. 2001, přístup z: [1]; Zákon č. 2000/218 Sb. o rozpočtových pravidlech. Atre.cz [online]. 2001, přístup z: [2]; Příspěvkové organizace - Ministerstvo kultury. Mkcr.cz [online]. 2007, přístup z: [3]

Anna Vondráčková 29.6.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777