Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Opus

(lat. práce, dílo; mn. č. opera)

O. je latinský název pro dílo.

Ve výtvarném umění 1. dílo v názvu nebo přípisem označené umělcem za o. (př. O. quinque dierum neboli Dílem pěti dnů od Albrechta Dürera; 1506); málokdy též 2. souhrnné dílo umělce.

V hudbě se užívá zkratka op. od dob humanismu pro 3. označení hudební kompozice. Zkratka se spojuje s číslem udávajícím pořadí, v jakém byla skladba autora vytištěna, nebo pod kterým je vedena v souhrnném katalogu děl daného autora. Od 16. do 18. století dávali opusová čísla většinou nakladatelé, od raného 19. století sami skladatelé. Op. posth. označuje zanechané dílo, kterému skladatel sám nedal žádné opusové číslo. (Opera omnia znamená sebrané spisy, opera selecta výbor ze spisů.)

V užitém umění a architektuře též 4. označení druhu a techniky, např. v mozaice (o. sectile, o. vermiculatum, o. alexandrinum apod.). Jedná se o antická nebo středověká označení konkretizovaná dále adjektivem. V architektuře se tyto termíny používaly zejména pro odlišení typů zdiva a určení architektonické úpravy a výzdoby, např. o.:

 • albarium (z lat. alba - bílé roucho) zdivo omítnuté jemnou štukovou omítkou a obílené,
 • album - omítnuté zdivo,
 • alexandrium - mozaika z desek dvou barev, př. černá a červená, na bílé půdě (z dob Alexandra Severa 3. století př.n.l.),
 • anaglyphicum - nízký reliéf,
 • antiquum (o. incertum) zdivo z nepravidelného lomového kamene,
 • arcuatum - stavba spočívající na obloucích,
 • arenatum - zdivo jednooduše omítnuté,
 • caementum - lité zdivo,
 • isodomum – vazba z pravidelných stejně vysokých kvádrů,
 • pseudoisodomum – vazba z nestejně vysokých kvádrů,
 • rusticum – bosované zdivo s hrubě přitesaným lícem,
 • mixtum – líc z tesaného kamene a vnitřek z emplektonu nebo lomového kamene,
 • reticulatum – uhlopříčná dekorativní síť cihelných jehlanů o čtvercové základně,
 • spicatum – cihly jsou šikmo kladené jako zrna v obilném klasu atd.

Související pojmy: → zdivo, → reliéf, → roucho, → mozaika, → štuk, → architektura, → hudba, → umění výtvarné, → kompozice, → skladba, → nakladatel, → bosáž, → umění užité, → humanismus, katalog.

L:
DUDÁK, Vladislav, POŠVA, Rudolf, NEŠKUDLA, Bořek. Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu. Praha : Baset, 2002, s. 657.
SYROVÝ, Bohuslav. Architektura: naučný slovník. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1961, s. 205.
Antický Řím [on-line]. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, © 2002 [cit. 2014-11-20]. Přístup z: [1]. MORITZ, Reiner E. Knaurs Musiklexikon. Vollst. Taschenb.ausg. München : Knaur, 1989, s. 568.
BALEKA, Jan. Výtvarné umění: výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997, s. 255.

Anna Goldmanová 3.7.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777