Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Op-art (optické umění)

Pojem o.-a. (zkratka z angl. optical art) představuje umělecký směr v oblasti výtvarného umění, jehož počátky lze klást do konce 50. let 20. století. Je protipólem lyrické abstrakce, neboť maximálně využívá rozumu, přesnosti a logiky. Jde o směr využívající optického klamu (iluze pohybu, vibrace, vzdouvání, prostorovosti) vzniklého rytmickým řazením geometrických útvarů, spojující optické efekty s geometrickou abstrakcí, který vychází ze znalosti fyziognomie lidského zraku a z psychologických výzkumů. Přestože op-artová díla existovala již dříve, pojem samotný byl použit až v roce 1964 u příležitosti výstavy The Responsive Eye (Reagující oko) v Muzeu moderního umění v New Yorku.

Hlavním cílem op-artového výtvarného díla je podnítit vizuální aktivitu diváka, a tím vyvolat určitou iluzi (tj. iluzi pohybu, iluzi nestability, iluzi trojrozměrného prostoru), čehož jeho autoři dosahují nejčastěji pomocí rastrů, překrývajících se lineárních a plošných útvarů aj. geometrických obrazců. Pokud divák sleduje dílo dostatečně dlouho a soustředěně, dochází v důsledku únavy receptorů sítnic k vytvoření iluze pohybu nebo i iluze barev. Klasická op-artová díla byla zpočátku černobílá, v pozdějším období 60.-70. let se objevují i obrazy a obrazce barevné.

O.-a. bezprostředně navazuje na tvorbu Josefa Alberse, Maxe Billa a dalších umělců věnujících se geometrické malbě. Zpočátku o.-a. umělci pracují převážně s dvojrozměrným prostorem, vytvářejí obrazy a grafiky, později začínají používat i mechanické prostředky např. elektřinu a světlo. Také využívají barevných rastrů, které překrývají lineárními a plošnými seskupeními. Pro tyto umělce byla důležitá snadná dosažitelnost děl pro širokou veřejnost, a proto velmi často využívali grafické výtvarné techniky, které umožňovaly dílo co nejsnáze „rozmnožit“.

Vedle oblasti výtvarného umění se o.-a. začal postupně uplatňovat i v architektuře, v módním návrhářství (textilní design), v umělecké fotografii, v 3D street artu (viz Street Art Utopia nebo 3D obrázky i v oblasti tvorby plakátů (viz Posters).

Mezi zahraniční představitele o.-a. patří maďarský výtvarník Victor Vasarely (viz Vasarely) a dále Bridget Rileyová, Jesús-Rafael Soto, Youri Messen-Jaschin, Richard Anuszkiewicz, Richard Allen, Julio Le Parc, Julian Stanczak, Carlos Cruz-Diez, M. C. Escher, Agam, Daniel Burren, Nicolas Schöffer, Peter Sedgely, Reginald Neal, Josef Albers, Ross Bleckner.

Z tuzemských představitelů o.-a. lze jmenovat členy výtvarného uskupení Křižovatka (Zdeněk Sýkora, Karel Malich, Jiří Kolář, Běla Kolářová, Vladimír Burda, Vladislav Mirvald atd.) a Klub konkrétistů, zahrnující dalších více než čtyřicet autorů. V české fotografii byl nejvýzněmnějším představitelelm o.-a. Zdeněk Virt (přístup z: Virt). V bývalém Československu se o.-a. věnovali Milan Dobeš a Jiří Hilmar, vnějším dojmem se o.-a. ve svých dílech přiblížili Zdeněk Sýkora a Vladislav Mirvald.

Související pojmy → umění, → umění ve veřejném prostoru, → Street Art, → architektura, → móda, → iluze optická, → design.

L: HONOUR, Hugh, FLEMING, John (2005). A World History of Art. Laurence King Publishing; HOUSTON, Joe, HICKEY, Dave (2007). Optic Nerve: Perceptual Art of the 1960s. Merrell Publishers; FOLLIN, Frances (2007). Op Art. Walther Konig; LANCASTER, John (1973). Introducing Op Art. London, UK : BT Batsford Ltd.; OUCHI, Hajime (1977). Japanese Optical and Geometrical Art. Dover Publications; PAROLA, Rene (1996). Optical Art: Theory and Practice. Dover Oublications; VIRT, Zdeněk (1970). Op-art Akte. Verlag Müller& Kiepenheuer, Hanau/Main 1970; VÁVRA, Jiří. Od impresionismu k postmoderně: dějiny vizuálního umění. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2001, 127 s.; MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury. Praha : Idea Servis, 2002, 197 s.; Artmuseum.cz. Op-art. Přístup z: [1]; New World Encyklopedia. Op art. Přístup z: [2]; Vizual Fun House. Přístup z: [3]; Op-Art.co.uk. Přístup z: [4]; Wikipedie, viz [5]).

Eva Heřmanová 4.7.2012, Hana Myšáková 17.12.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777