Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Okruh mezinárodních filmových festivalů

O.m.f.f., z anglického „film festival circuit“ je pevně provázaná síť vzájemně souvisejících a vzájemně na sobě závislých událostí filmových festivalů, pro které je charakteristická vzájemná cílená spolupráce.

O.m.f.f. je nutným předpokladem pro pochopení současné situace a fungování mezinárodních filmových festivalů, které jsou součástí této strategické sítě. O.m.f.f. lze také charakterizovat jako cílenou spolupráci mezi jednotlivými mezinárodními festivaly, ale zároveň jako jejich vzájemnou soutěž.

Vznik o.m.f.f. souvisí s velkým množstvím světové produkce filmových festivalů a s potřebou odlišit kvalitní a světové festivaly od menších a lokálních. O.m.f.f. má za následek tvorbu jakéhosi festivalového monopolu, který způsobuje velmi dobré fungování a spolupráci mezi festivaly v okruhu, na druhou stranu pro menší festivaly může znamenat uzavřený systém, do kterého velké bariéry vstupu neumožňují proniknout. Mezi festivaly potom dochází ke vzájemnému poměřování a hodnocení událostí a rozřazování do atraktivních a méně atraktivních kategorií.

Světovou špičku v o.m.f.f. každoročně určuje organizace FIAPF, která certifikuje tzv. „A“ festivaly, které jsou považovány za nejprestižnější a nejkvalitnější ve světě. Mezi těmito festivaly panuje tak nejsilnější soutěž např. v počtu promítaných premiér anebo počtu zúčastněných celebrit.

Související pojmy: → festival, → kinematografie, → film, → produkce, → atraktivita, → certifikace, → premiéra, → celebrita, → FIAPF, → cinefil, → cinefilie

L: STRINGER, Julian. Globální města a ekonomie mezinárodních filmových festivalů. Iluminace, 15, č. 1 (49), 2003, s. 53‒62.

VALCK, Marijke de. Film festivals: from European geopolitics to global cinephilia. Amsterdam : Amsterdam University Press, c2007. Film culture in transition.

Odkazy: FIAPF Accredited Festivals Directory. Paříž : FIAPF, 2008. [on-line]. Přístup z: [1]

Pojmy: kinematografie -> festival filmový -> film -> dokument

Magdaléna Tatarová, 20.12.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

MaTata, Zofka777