Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání
 
Řádka 19: Řádka 19:
  
 
[[Kategorie:Vše]]
 
[[Kategorie:Vše]]
[[Kategorie:Legislativa v oblasti kultury a umění]]
+
[[Kategorie:Ostatní pojmy]]

Aktuální verze z 15. 2. 2017, 09:31

Ochrana požární kulturních památek

O.p.k.p. se řídí obecnými pravidly pro veškeré nemovité a movité objekty, a to zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, vyhláškou č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, vyhláškou 268/2011 o technických podmínkách požární ochrany staveb a dalšími podrobnými předpisy.

Tato pravidla a zákony stanovují mimo jiné (týkající se také památkových objektů) kolik hasicích přístrojů musí být umístěno v objektu, na jakých místech a jak jsou prováděny revize, jakým způsobem a jak často mají být školeni pracovníci, jaké musí být zpracovány interní předpisy a další.

Konání kulturních a podobných akcí spadá pod nařízení jednotlivých krajů. Roku 2015 se konala konference Mosty k požární ochraně památek, na základě jejíž výsledků byl vydán metodický pokyn Ministerstva kultury ČR k hodnocení požárního rizika a stanovení minimálního standardu požární ochrany pro nemovité památky, které nařizuje, mimo jiné, zpracování unifikovaného dotazníku pro zjištění požárního rizika objektů.

Pro účinnější o-u.p.k.p. jsou v současnosti konána tematická cvičení hasičských sborů. Roku 2015 byly zasaženy památkové objekty 159 požáry, z posledních let je příkladem Libušín na Pustevnách.

Související pojmy: → kultura, → památka kulturní, → památka nemovitá, → Ministerstvo kultury ČR

L:
Mosty k požární ochraně kulturních památek: odborná konference s mezinárodní účastí : sborník příspěvků : Praha, 8. října 2015. Praha : Národní památkový ústav, 2015.
SZASZO, Zoltán, ŠUBRT, Václav, ČERNÝ, Josef. Komentovaný zákon o požární ochraně a předpisy související. Praha : Codex, 1995.

Pavla Bögi 2.1.2017

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

BogiP, Zofka777