Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

OSA (Ochranný svaz autorský)

Ochranný svaz autorský (zkr. OSA) je jedním z tzv. kolektivních správců, což jsou právnické osoby sdružují nositele práv, tedy autory, výkonné umělce a výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů. Kolektivní správci vykonávají na základě oprávnění uděleného Ministerstvem kultury ČR kolektivní správu práv upravených autorským zákonem (viz [1]).

O. je občanské sdružení fungující na neziskovém principu. O. spravuje autorská majetková práva domácích a zahraničních nositelů práv, tj. skladatelů, textařů, jejich dědiců a hudebních nakladatelů. O. hájí práva autorů vůči uživatelům hudebních děl a pomáhá autorům získat spravedlivou odměnu za užití jejich hudebních děl. Na základě recipročních smluv se zahraničními autorskými organizacemi zabezpečuje výběr autorských odměn za užití děl svých zastupovaných autorů a nakladatelů i v zahraničí. Příjmy O. z kolektivní správy nejsou ziskem společnosti, ale jde o příjmy jednolivých nositelů práv, jejichž díla byla v daném roce užita (viz [2]).

O. pracuje jako jedno místo, schraňující celosvětový repertoár. Uživatelé tedy nemusejí individuálně žádat jednotlivé skladatele a textaře o svolení k užití jejich hudebních děl. Prostřednictvím smluv o zastupování se zahraničními autorskými organizacemi nabízí desítky miliónů skladeb z celého světa.

Každý autor se může nechat za jednorázový poplatek 500 Kč zastupovat O., která za něj bude vybírat autorské odměny, budou-li někde užita jeho díla. Zastupovaný autor se potom může stát také členem O., pokud jeho autorské odměny dosáhnou 4 poslední za sebou následující roky vždy nejméně 80 000 Kč, nebo v období posledních pěti let souhrnně 1 000 000 Kč (viz [3]).

K 31. 12. 2011 O. zastupoval 7 198 nositelů autorských práv. Z toho autoři 4 454, dědicové 2 656, nakladatelé 88 (viz [4]).

Související pojmy: → autor, → práva autorská, → plagiát, → remix.

Simona Hypšová, 20.3.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Qhyps00, Zofka777