Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

OAZA

OAZA neboli Ochranná asociace zvukařů - autorů je profesní organizace, která sdružuje mistry zvuku na principu dobrovolného členství. Organizace vznikla v roce 2003 a má za úkol chránit práva této profesní skupiny, provádět osvětu o právech a povinnostech zvukařů, spolupracovat s dalšími ochrannými svazy v tomto oboru v ČR.

Prvním největším úkolem této asociace bylo uspět na Ministerstvu kultury ČR s žádostí o uznání profesní skupiny mistrů zvuku jako autorské tvůrčí profese. Práva mistrů zvuku byla obhájena uznáním, že při splnění nároků kladených na autorské dílo vytvářejí umělecká díla. OAZA se řadí k organizacím jako Ochranný svaz autorský, OSA, DILIA nebo OOA-S (Ochranná organizace autorská - sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl).

OAZA zastupuje na základě smluv autory mistry zvuku a další nositele autorských práv (viz i [1]). Pokud chce někdo použít skladbu, na které se podílel i zvukař, musí zaplatit poplatek. V případě, že by někdo užil skladbu bez svolení OAZY, vystavil by se pokutám, které stanovil český právní řád. Celkovou vybranou částku OAZA rozděluje smluvním zvukařům-autorům podle předem daného rozúčtovacího řádu. Od 1. 1. 2011 výběr poplatků realizuje za OAZU organizace Intergram, tj. Nezávislá společnost výkonných umělců (viz [2]).

Související pojmy: → OSA (Ochranný svaz autorský), → organizace, → asociace, → sdružení občanské, → osvěta, → autor, → zvuk, → zvukař, → mistr, → plagiát, → média, → [vydavatelství], → práva autorská, → skladba, → INTERGRAM, → správa práv, kolektivní, → DILIA, → IFPI, → OOA-S.

Webové stránky asociace OAZA, viz [3]

SmyrovaB 8.12.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Smyrovab, Zofka777