Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Nymfeum

(řec. nymfaion, lat. nymphaeum)

1. Přírodní či uměle upravená jeskyně s pramenem nebo fontánou, zasvěcená nymfám. Zde Řekové a Římané nymfy uctívali. Známá je Jeskyně nymf na Ithace.

2. Ve starověkém Římě se jako n. tak označovala i místa neposvátná, stavby jako zahradní pavilóny s bazény, okrasné fontány a monumentální kašny ve městech a ve venkovských vilách či součásti veřejných lázní.

Kašny či fontány byly napájené z vodovodu chrliči, měly architektonicky vypracovanou fasádu (i patrovou), jež byla členěna výklenky, sloupy a zdobena plastikami. Měla účel reprezentační. Zbytky n-ií se zachovaly v řeckých městech, př. Milétě, Antiocheii syrské, Efesu, Pergamu, Athénách aj. Ale existovala také v Korintě, Antiochii a Konstantinopoli, Malé Asii, severní Africe. V Římě bylo největší n. na jihovýchodním úpatí Palatinu, zv. Septizonium, z doby Septimia Severa (193–211), kulisovitá stavba s výklenky a fontánami, zdobená korintskými sloupy a plastikami ve třech pořadích nad sebou. V domech a zahradách římských boháčů, v císařských palácích a vilách vytvářelo n. s fontánou či vodotryskem a bazénem s květinovou výzdobou chladivý prostor.

Rotundovitá n-a sloužila v době římské jako společné sociální zařízení. Vycházela typově z helénistických n-í, jakým bylo velké Trajanovo n. v Efezu (2. stol. n. l.). Toto mělo dvě podlaží, půdorys tvaru U a bohatě zdobenou fasádu. V Římě jich bylo nalezeno asi 20.

Renesance a baroko oživily ideu n-a (př. Fontana di Trevi v Římě). V italských zahradách byla n-a často napájena prameny. Samotný pramen mohl tryskat ze zdi budovy, vyvěrat v přírodní či polopřírodní jeskyni. U nás nalezneme n. např. v zahradě zámku v Zákupech. Jedná se o dvoupatrovou terasu se schodištěm, nikami a tesanými figurálními plastikami (karyatidami) z let 1680–1690. Skalnatě upravené stěny teras vytvářejí vodní kaskády.

N. v zahradě zámku v Zákupech. Zdroj: Programujte.com. Přístup z: [1]

3. V antickém Římě se slovo n. používalo také k označení nevěstinců a fontány v atriu křesťanské basiliky.

Související pojmy: → zámek, → plastika, → karyatida, → schodiště, → nika, → terasa, → zahrada, → renesance, → baroko, → fontána, → kašna, → sloup korintský, → palác, → vila, → císař, → fasáda, → město, → atrium, → bazilika, → půdorys, → pavilón, → nymfa, → lázně, → kulisy, → kaskáda.

L: SVOBODA, Ludvík. Encyklopedie antiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 1973, s. 423; ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Bohové a hrdinové antických bájí: encyklopedie. Praha: Deus, 2013, s. 315. ISBN 978-80-87408-26-1; Nymphaeum. Encyclopædia Britannica [on-line databáze]. Encyclopædia Britannica (UK): London [cit. 2017-1-20]. Dostupné z: <https://www.britannica.com/art/nymphaeum>.

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo