Z Arts Lexikon
Verze z 13. 12. 2015, 14:48, kterou vytvořila Sharky (diskuse | příspěvky) (Noc s Andersenem)

Přejít na: navigace, hledání

Noc s Andersenem

N. s A. je jedna z akcí, jejímž hlavním účelem je bojovat o zájem dětí a vést je k tomu, aby je bavilo čtení knih. Dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje - knihy soupeří s televizí či počítačovými hrami. Tento stav kritizuje široká veřejnost a zdá se, že dnešní děti nečtou. Přitom existuje cesta – dát dětem osobní příklad. Metoda osobního vzoru v předčítání vedla k první noci v knihovně v dubnu 2000, kdy se zároveň oslavil Mezinárodní den dětské knihy.

První N. s A. proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně a zúčastnilo se jí na dvacet malých čtenářů. Ve večerních a nočních hodinách se četly pohádky, na děti také čekaly mnohé soutěže, hry a překvapení. Akci připravili zaměstnanci knihovny v Uherském Hradišti spolu s kolegy z Jičína, Sobotky, Letohradu a Zlína. Díky Klubu dětských knihoven SKIP se o prožité noci hovořilo po celé republice a myšlenka hlasitého nočního předčítání se rozvinula do mnoha knihoven, které v roce 2001 první společnou Nocí s Andersenem oslavily svátek dětské knihy. Toho roku se pomocníkem v přípravách stal KDK SKIP i internet a spalo se ve 40 knihovnách. Nápad se líbil a šířil dál, atak se o rok později nocovalo již na 72 místech České republiky a v Krajské knižnici v Trnavě, spalo se i ve školách a domech dětí. N. s A. se zúčastnilo přes 1500 dětí a 300 dospělých. Při přípravě akce i v jejím průběhu pomohla společná konference Andersen, pan Jaroslav Winter a BMI i redakce mnoha odborných časopisů - Čtenář, Ikaros, Bulletin SKIP. V průběhu noci děti Čech. Moravy i Slovenska společně chatovaly, vznikla také společná Báseň oslavná o Noci a Hansi Christianu Andersenovi.

Velká, již opravdu mezinárodní N. s A., proběhla v roce 2003 ve 153 knihovnách, školách, ústavech sociální péče i domech dětí v České republice, v šesti knihovnách na Slovensku ave čtyřech bibliotékách v Polsku. Informace o noci šly i díky SKIPu elektronickou poštou do USA, na Aljašku, do Švédska, Švýcarska, Maďarska i na daleký ostrov Trinidad. Pozdravy zaslalo dětem mnoho osobností, například i moderátor Marek Eben. V tomto ročníku vzniklo logo akce a díky finančnímu příspěvku MK ČR mohly vzniknout pamětní samolepky.

Od té doby se N. s A. pořádala každý rok, zatím poslední 15. ročník se uskutečnil 27. března 2015. V České republice bylo zapojeno 619 knihoven, 514 škol a 589 dalších institucí, na Slovensku 235 knihoven a škol, 36 míst v Polsku, 9 ve Slovinsku, 26 v ostatních zemích, což dává 1.522 míst celého světa, kde více než 93.526 dětí a dospělých mohlo prožít úžasné noční dobrodružství spojené s pohádkou.[1]


Související pojmy: → knihovnatrh knižníNoc literaturyčtení veřejnéliteratura

L: webové stránky akce [2]


--Šárka Hochová 13. 12. 2015, 14:48 (CET)

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Sharky, Zofka777