Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Noc kostelů (night of churches)

Logo. Noc kostelů 2013. Zdroj: [1]

N.k. je ojedinělý projekt, který na jedinou noc otevírá dveře mnoha kostelů a chrámů a jiných veřejnosti běžně nepřístupných prostor jako například varhanní kůry, sakristie, věže, krypty a klášterní zahrady. Pro každý rok je jako motto vybrán jiný biblický verš, který v sobě obsahuje právě slovo „noc.“ Celá akce, resp. vstupy do zpřístupněných objektů jsou zdarma.

První Lange Nacht der Kirchen proběhla ve Vídni v roce 2005 a během následujících čtyř let se do ní zapojily kostely v celém Rakousku. V roce 2009 se N. k. uskutečnila v Brně a v Plzni, o rok později se během N.k. otevřelo 418 kostelů ve 199 městech po celé České republice. Podle dostupných údajů se v roce 2012 zapojilo více než 1 200 kostelů, které navštívilo na 400 000 návštěvníků.

Tato akce má význam společenský, kulturní a náboženský, ukazuje otevřenost církve a nabízí dialog se sekulární společností. Během N.k. se konají komentované prohlídky, koncerty, workshopy nebo divadelní představení.

V roce 2013 se N.k. uskuteční v pátek 24. května. Mottem tohoto ročníku je verš 14,7 ze starozákonní knihy proroka Zachariáše: „Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo.“ Motto se prolíná s vizuálem, který navrhla rakouská grafička Vera Rieder.

Související pojmy: → kostel, → památka sakrální, → noc muzejní, → noc divadel, → noc reklamožroutů, → noc literatury.

Zdroje: [2]; [3]; [4].

Pavlína Stoklasová 4.5.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Paja100, Quido Meruňka, Zofka777