Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Nika

Nika Film Awards (Ruský Oscar). Zdroj: [1]
Nika se sochou světce ve zdi hřbitovníko kostela sv. Jakuba většího v Mirošově-Chylicích. Zdroj: [2]
Plastika džbánu v nice nad vraty symbolizující profesi obyvatele. Zdroj: [3]

(z it. nicchia = výklenek, z fr. niche, nicher = hnízdit, odvozeno od lat. nidus = hnízdo, dům)

1. v sociologii (ve významu individuální nika) pojem odvozen od sociálně-ekologického pohledu na soužití živých organismů v území (ekosystému atd.) V podstatě se jedná o podvojný, deterministický vztah mezi místem v prostoru a jedincem. Člověk svou činností a prostorovou představou určuje tvářnost a charakter místa. Naopak podoba a uspořádání určitého člověkem přivlastněného místa zpětně odráží a charakterizuje vlastnosti daného člověka, které jsou nezaměnitelné s jinými lidmi. Podstatou pojmu n. je otištění jedinečného individuálního kulturního vzorce do prostoru. Jednou ze základních a člověku vrozených metod sociálního popisu a také orientace v sociálním prostředí je právě vnímání charakteristik. Jedinec je popisován a poté sociálně definován svým kulturním vzorcem skrze svůj otisk do prostoru.

Význam n. spočívá v individuálním přivlastnění si a specifickém přetvoření prostoru, jelikož člověk ovládá prostor svou vůlí a také se s ním ztotožňuje. Jedná se o základní východisko pojetí vlastnického vztahu k prostoru (území) v roli ekonomického zdroje, ale také základní podmínku suverenity a svobody projevu osobnosti.

2. v architektuře pojem n. označuje dekorativní výklenek ve zdi, sloužící původně k ukládání nejrůznějších předmětů (luceren, plastik, soch patronů, sošek svatých, obrázků, svátostí apod.). V dnešní době jsou někdy prázdné n. zaplňovány i plastikami současných umělců, např. viz [4]. Podrobněji viz i synonymické heslo → výklenek.

3. v marketingu tržní n. jakožto určitý segment trhu skýtající možnost odbytu daného zboží či služby, viz heslo → nika tržní.

4. v ekologii ekologická n. jakožto souhrn obecných životních podmínek, které umožňují životaschopnou existenci populace určitého druhu nebo ve starším chápání konkrétní ekologické podmínky stanoviště, v němž se vyskytuje určitý druh, podrobněji viz i [5].

5. v islámu je n. muslimská svatební smlouva.

6. v kinematografii je pojmem N. (Nika Film Awards [6]) označována prestižní národní filmová cena udělovaná Ruskou filmovou akademií, v Moskvě od roku 1987 (viz též [7]).

Související pojmy: → ekologie sociální, → místo, → refugium, → vzorec kulturní, → mapy mentální, → identifikace, → identita, → identita územní, → dimenze prostoru, → vnímání, → kinematografie, → Academy Award Oscar.

L: PATOČKA, Jiří, HEŘMANOVÁ, Eva. Lokální a regionální kultura v České republice: kulturní prostor, kulturní politika a kulturní dědictví. Praha : ASPI, a.s., 2008, s. 100.

Aneta Vladyková 29.11.2013, Eva Heřmanová 30.11.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Quido Meruňka, Xvlaa03, Zofka777