Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Nekrogeografie (necrogeography)

Pojem n. označuje geografickou subdisciplínu zabývající se studiem hřbitovů (zejména z hlediska jejich rozmístění, počtu, velikosti, vzhledu, hřbitovní architektury a dalších kulturních kontextů) a studiem pohřebišť (viz projekt na Pohřebiště).

Z hlediska kulturní geografie, historické demografie, genealogie, sociologie a sociální antropologie jsou hřbitovy a nekropole významným zdrojem informací o místních zvycích, pohřebních rituálech, vztahu k předkům, vnímání smrti, tj. víceoborovou reflexí místní kultury. Hřbitovy lze jako prvek kulturní krajiny chápat jako součást regionálního kulturního dědictví a lokální a regionální historie. Problematika zkoumaná n. se vztahuje i k územnímu plánování (ochranná pásma), cestovnímu ruchu (hroby a hrobky významných osobností, místních rodáků, tj. funerální a sepulkrální památky, a k památkové péči, neboť některé hřbitovy mohou být prohlášeny kulturní památkou nebo i národní kulturní památkou, např. hřbitov Slavín v Praze na Vyšehradě nebo barokní hřbitov ve Střílkách na Kroměřížsku.

L:
HUPKOVÁ, Martina. Pohřbívání a hřbitovy. Obec a finance, č. 4, 2010, s. 51-53. Viz i Veřejná správa on-line, 2010, přístup z: [1]

Související pojmy: → geografie kulturní, → kultura lokální, → krajina kulturní, → dědictví kulturní, → památka funerální, → památka sepulkrální, → památka kulturní, → památka národní, kulturní, → nekrolog.

Eva Heřmanová 6.2.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777