Z Arts Lexikon
Verze z 10. 5. 2017, 01:19, kterou vytvořil Troi00 (diskuse | příspěvky) (Naturalismus)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Naturalismus

(od lat. naturalis = přírodní)

1. Umělecký směr, který vznik ve Francii, ve druhé polovině 19. století, především je spojen s literaturou a malířstvím (Courbet).

Charakteristickým znakem n. je snaha o co nejvěrnější vystižení tzv. životní pravdy, chápané ovšem dobově v duchu tehdejšího filozofického a přírodovědného pozitivizmu. Nový, odvážný pohled na sociální skutečnost, v úsilí o popisně pravdivé vyléčení neutěšených stránek života soudobé společnosti.

Typické projevy n. jsou dokumentárnost, patologické prvky, pesimismus, bezperspektivnost.

Programové zaměření n. na vnější (fotografický) detaily, člověk byl studován a zobrazován jako součást jevového světa (přírody). Odsud hrdina naturalistického románu nemá obecný charakter a jeho počínání se redukuje na temperament biologického jedince.

N. je blízkým kritickému naturalismu tím, že má za cíl zkoumat společnost a zobrazovat člověka v podmínkách, v nich žije.

Vlastní literární program n. formuloval a postupně rozvíjel ve svých teoretických statcích spisovatel E. Zola (naturalistická škola). Ve předmluvě k románu „Tereza Raquinova“ E. Zola poprvé užil pojmenování naturalističtí spisovatele. E. Zola zastával názor, že literatura a umění podléhají stejným zákonům jako přírodní vědy, a proto pracoval na koncepci metody pozorování a experimentování, jež by se podobala metodám přírodovědným a dala se aplikovat na literární tvorbu.

2. V teoretické rovině označuje pojem n. obecně též takové způsoby literárního zpracování skutečnosti, které byly charakteristické pro tvorbu n. jako literárního směru (převaha popisného empirismu, zobrazování fyziologických stránek lidského života)

VLAŠÍN, Štěpán. Slovník literární teorie. Praha : Československý spisovatel, 1984, s. 243 - 244.

Iana Troitskaia, 09.05.2017

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Troi00