Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Nadace Český literární fond

N.Č.l.f. je alternativní zdroj podpory nekomerčních aktivit v oblastech tvorby a interpretace slovesného umění, publicistiky a vědy, divadla, filmu, rozhlasu, televize, novinářství a zábavního umění. Vznikla v roce 1994, roku 1999 změnila po přijetí nového zákona o nadacích a a nadačních fondech (č. 227/97 Sb.) svůj statut.

Cílem nadace je podpořit vytvoření či dokončení nového díla, případně ocenit mimořádný počin a interpretační výkon. Poslání nadace je naplňováno výběrovým řízením o poskytnutí nadačního příspěvku z každoročně veřejně vyhlašovaného nadačního programu. Výběrové řízení zajišťují expertní skupiny dobrovolných spolupracovníků. Řídícím orgánem nadace je správní rada, volená z návrhů tvůrčích a profesních organizací v oblasti kultury a vědy na tříleté funkční období. Kontrolním orgánem je dozorčí rada volená obdobným způsobem.

N.Č.l.f. nakládá s prostředky vlastními i s výnosy z částky zhruba 65 mil. Kč, kterou od roku 1999 postupně získala do správy od Nadačního investičního fondu. N.Č.l.f. poslední roky poskytuje cca 250 příspěvků ročně ve výši asi 3 mil. Kč (dříve až 7 mil. Kč). Příspěvek může získat jak fyzická, tak právnická osoba.

N.Č.l.f. také každoročně uděluje na návrh odborných porot Výroční cenu Nadace ČLF v šesti vyhlašovaných oborech za tvorbu v uplynulém roce. V Nadaci působí i Fond Boženy Němcové pro pomoc spisovatelům a překladatelům v nouzi. Spolu s Nadáním J., M. a Z. Hlávkových se podílí i na Cenách Josefa Hlávky pro vědecké knižní práce.

Související pojmy: → spisovatelpřekladatel, → nadace, → kultura, → dobrovolnictví, → interpretace, → umění slovesné, → publicistika, → divadlo, → film, → rozhlas, → televize, → žurnalistika, → umění zábavní.

L: nclf.cz [on-line]. Nadace ČLF: Praha 2, © 2011 [cit. 2014-2-3]. Přístup z: [1].

Anna Goldmanová 3.2.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777