Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání
(NIPOS)
(NIPOS)
Řádka 16: Řádka 16:
  
  
 
+
--[[Uživatel:Sharky|Šárka Hochová]] 13. 12. 2015, 15:00 (CET)
  
  

Verze z 13. 12. 2015, 15:00

NIPOS

NIPOS je zkratka pro Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, které bylo zřízeno Ministerstvem kultury ČR k 1. 1. 1991. Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit a k veřejnému užití autorských děl, poskytování informačních služeb a odborných konzultací orgánům a pracovníkům územní samosprávy, státní správy, občanských sdružení, právnickým i fyzickým osobám a dalším subjektům, působícím v místní a regionální kultuře, a to na základě soustavného vytěžování teoretických a praktických poznatků z analytické a výzkumné činnosti v oblasti kultury, z vlastního výzkumu a s využitím odborných znalostí z různých oborů umělecké činnosti. [1] Odborná činnost NIPOS je zaměřena rovněž na získávání a analýzu poznatků o obecné úloze a postavení veřejných služeb kultury v sociálně-ekonomickém rozvoji regionů. NIPOS je odborným pracovištěm pro rozvoj neprofesionálních uměleckých aktivit a estetické výchovy dětí a mládeže, a pro rezortní statistiku. Ředitelkou střediska je Mgr. Lenka Lázňovská.

NIPOS má pod sebou několik útvarů. Prvním z nich je ARTAMA – útvar pro neprofesionální umělecké aktivity. Nabízí a zajišťuje odborný servis v oblastech neprofesionálního umění, pořádá nebo zajišťuje přehlídky, semináře, dílny, zpracovává odborné expertízy, shromažďuje dokumentaci, spolupracuje se spolky a občanskými sdruženími, nabízí odborné konzultace, zpracování projektů akcí a dramaturgickou poradnu. Vedoucí je v současné době Ing. Pavla Čermáková.

Útvar CIK (Centrum informací a statistik kultury) z pověření Ministerstva kultury České republiky (MK) zabezpečuje státní statistickou službu za celou oblast kultury na základě zákona čís. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, s dodržením mezinárodních doporučení a požadavků, a to ve spolupráci s Českým statistickým úřadem. Útvar na základě statistických zjišťování soustřeďuje, zpracovává a šíří informace vztahující se k širokému okruhu kulturních subjektů místního, regionálního i celostátního významu, včetně orgánů státní správy a samosprávy obcí a měst a občanských sdružení. Vedoucí útvaru je PhDr. Jana Radová.

Útvar KAM (Útvar koncepcí a metodiky), pod vedením PhDr. Jindřišky Gregorinové, byl zřízen v červenci 2012. Vznikají zde analýzy, výzkumy, odborné a strategické dokumenty v oblasti kultury. Úkoly NIPOS ve věcech státního rozpočtu a státního závěrečného účtu plní Ekonomický útvar, za chod výpočetní techniky odpovídá Útvar informačních a komunikačních technologií (ICT). Útvar ředitele zahrnuje ředitelství, pracoviště interního auditu, redakci internetového magazínu Místní kultura, který monitoruje kulturní život v celé ČR (vedoucí redaktorka Ludmila Kučerová). Součástí je pracoviště databáze českého amatérského divadla (vedoucí PhDr. Milan Strotzer). Útvar zabezpečuje rovněž provoz organizace.


Související pojmy: → kulturainstituce kulturníuměníspoleksdružení občanskéministerstvo kultury ČR

L: webové stránky NIPOS [2]


--Šárka Hochová 13. 12. 2015, 15:00 (CET)

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Sharky, Zofka777