Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Nález archeologický (archeological discovery)

A.n. je věc (soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí. Archeologická teorie pak formuluje archeologické nálezy jako památky hmotné kultury, které společně s nálezovými okolnostmi (souborem informací vyplývajících z jejich uložení) a dalšími archeologickými fakty a rekonstrukcemi (dedukované sociální jevy apod.) tvoří archeologické prameny.

A.n. může být objeven v rámci archeologického výzkumu nebo i náhodně mimo něj; náhodný nález je pak nutno oznámit a odevzdat. Vlastníkem archeologického nálezu je kraj, v jehož obvodu byl nález učiněn, případně stát nebo obec.

Související pojmy: → kultura hmotná, → stratifikace, → archeologie, → památka.

L: PODBORSKÝ, Vladimír. Dějiny pravěku a rané doby dějinné. Brno : Masarykova univerzita, 2006, s. 7, 325 s.

  • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Johana Prokopová 13.12.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Xproj87, Zofka777