Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Náhrobník (tombstone)

Neprobylice, okres Kladno. Náhrobník jednoho z pánů Pětipeských z Chyš a Egerberka, někdejších majitelů Neprobylic, v podezdívce zvonice uprostřed vsi. Zdroj: Wikimedia Commons. Autor: Miaow Miaow, 2004. Přístup z: [1]

N. je kamenná nebo kovová deska kryjící hrob ve zdi či v podlaze kostela. Nejstarší české n-y pocházejí přibližně z 11. století, ovšem v Dolním Porýní jsou doloženy n-y již na konci 7. století; z 8. a 9. století existují n-y již řemeslně a umělecky zpracované, s různými typy a tvary křížů (u nás takové máme až ze 13. nebo 14. století). Někdy je obtížné odlišit n. od křížového kamene. Vrcholně středověký n. býval silný asi 20–30 cm, šířka k délce byla zpravidla v poměru 1 : 2, s nápisovou páskou od hrany.

Na Moravě se z doby do roku 1420 dochovalo jen 11 kusů n-ů (z toho 3 ve fragmentech) s obvodovým nápisem a sekanou kresbou postavy zemřelého; ze 13. století známe jen n. olomouckého probošta Alexia z roku 1282, což z něj činí i nejstarší datovanou sepulkrální památku na Moravě. Probošt je ještě zobrazen stylizovaným způsobem, pozdější n-y, např. n. Alberta z Krosna z roku 1399 vykazuje v obličeji portrétní rysy a věrnou drapérii. Nejstarší ryté n-y v Čechách pocházejí ze 13. století (Zbraslav, Čáslav, Pacov).

N-y s figurální výzdobou jsou příznačné pro období pozdní gotiky a především renesance. Obvykle jsou zdobeny reliéfem zobrazujícím zemřelého, nápisem (jménem), datací jeho skonu atp. Nejznámější renesanční n., tzv. Collinův, je z mramoru a leží nad hrobkou českých králů ve svatovítské katedrále v Praze. V severských zemích jsou častější desky vztyčené.

Císař Josef II. zakázal pohřbívání v kostele, takže n-y ze zrušených hrobů byly přemisťovány (např. stavěny ke zdem kostela jako epitafy ap.).

Ve středověku a raném novověku se hrob všeobecně označoval kamenná deska. Objekty stavěné na hrob vetikálně mají jiné názvy – stély v případě skutečného hrobu, epitaf či kenotaf v případě hrobu prázdného.

Související pojmy: → hrob, → stéla, → epitaf, → kenotaf, → kostel, → mramor, → reliéf, → hrobka, → král, → katedrála, → gotika, → renesance, → probošt, → portrét, → drapérie, → kresba, → fragment, → středověk, → kříž, → páska nápisová, → řemeslo, → císař, → kámen křížový, → památka sepulkrální, → stylizace.

L:
DUDÁK, Vladislav, POŠVA, Rudolf, NEŠKUDLA, Bořek. Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu. Praha : Baset, 2002, s. 621.
POJSL, Miloslav. Sepulkrální památky na Moravě a ve Slezsku do roku 1420. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006, s. 32–47.
SYROVÝ, Bohuslav. Architektura: naučný slovník. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1961, s. 195.

Anna Goldmanová 13.5.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Quido Meruňka, Zofka777